Cirkvi budú môcť zas reštituovať

Cirkvi a náboženské spoločnosti budú môcť opäť žiadať o majetok, ktorý im vzal štát. Takúto možnosť mali už v roku 1994, ale nie vždy ju stihli využiť. Druhú šancu im plánuje dať ministerstvo pôdohospodárstva, jeho návrh zákona je už v pripomienkovom konaní.

Lehotu na podanie žiadostí návrh predlžuje do konca roku 2005. Podobne sa štát pred časom zachoval aj k fyzickým osobám - na podávanie žiadostí o vrátenie majetku majú čas do konca tohto roka.

Cirkvi zatiaľ nemajú jasno, o aký majetok ešte môžu žiadať. V ústredí evanjelickej cirkvi a. v. vraj nemajú žiadny súhrnný údaj, koľko cirkev v minulosti zreštituovala a koľko ešte môže žiadať.

"Prehľad zatiaľ nemáme, spracúvajú ho jednotliví farári, pomaly sa to k nám dostáva," hovorí aj riaditeľ biskupského úradu Gréckokatolíckej cirkvi v Prešove Ľubomír Petrík. Cirkev bude mať podľa neho záujem najmä o majetky, o ktorých v roku 1994 nevedela, že jej kedysi patrili.

Židovským náboženským obciam by štát mal vrátiť majetok, o ktorý ich pripravil od 2. novembra 1938 do 1. januára 1990. Pre ostatné cirkvi je dôležitý dátum 8. máj 1945.

"Musíme zistiť, či také majetky, o ktoré by sme sa zaujímali, ešte existujú," povedal František Alexander z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Tvrdí, že už v roku 1994 si urobili dosť podrobný súpis a neočakáva, že by vtedy zabudli na niečo významnejšie.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje ani súhrnný údaj, aký majetok sa cirkvám doteraz podarilo zreštituovať. "Nezaväzuje nás na to zákon ani ostatné právne normy," hovorí Ján Juran z cirkevného odboru ministerstva kultúry. Pôvodný zákon umožnil reštitúcie pôdy, lesov, budov, ale aj hnuteľného majetku. Sem patrili rôzne sakrálne predmety, ktoré skončili v múzeách, či vzácne knihy. Majetky sa cirkvám vracali v stave, v akom práve boli. "Niektoré nehnuteľnosti boli opravené, ale veľká väčšina bola zdevastovaná," povedal Juran. Synagógy, ktoré štát vracal, boli podľa Alexandra často v otrasnom stave.

Gréckokatolícka cirkev reštituovala najmä pôdu, ktorú teraz sčasti prenajíma, a budovy. V menšej miere aj hnuteľný majetok. "Niektoré ikony sa dostali z chrámov počas komunizmu do múzeí nie celkom zákonným spôsobom," povedal Petrík.

Najviac v minulosti od štátu získala rímskokatolícka cirkev. S jej predstaviteľom sa nám nepodarilo spojiť.

S návrhom pôvodne prišlo KDH

Návrh zákona o vrátení majetku cirkvám z dielne ministerstva pôdohospodárstva je reakciou na podobný návrh časti poslancov parlamentu vedených KDH z jari tohto roku. Vláda s ním nesúhlasila a zaviazala ministerstvo, aby vypracovalo vlastný návrh.

Majetok cirkví bol v minulosti aj otázkou politického boja. V minulom roku vyšiel predseda opozičného Smeru Robert Fico s návrhom, aby cirkvi zverejnili svoj majetok. Mala ich na to zaviazať novela zákona o zmiernení majetkových krívd spôsobených cirkvám. Ak by audit preukázal, že sa cirkvi dokážu financovať samy, chcel Fico navrhnúť, aby štát prehodnotil svoj vzťah k nim.

(rp), SME

obsah | Slovenská republika