Čistenie po Sovietoch stálo 1,1 miliardy

Na sanáciu a monitorovanie lokalít Sliač, Vlkanová a Rimavská Sobota, z ktorých po roku 1989 odišli sovietske vojská, sa v budúcom roku počíta s čiastkou 63 miliónov korún. Na budúci rok by ministerstvo obrany malo dostať 60 miliónov korún a rezort životného prostredia tri milióny korún.

Prostriedky budú použité na čerpanie a čistenie kontaminovaných vôd, dobudovanie monitorovacej siete a technické opatrenia na zabránenie vytekania kontaminovaných vôd: Celkom osem miliónov korún by malo stáť ukončenie sanačných prác vo Vlkanovej.

V rokoch 1993 až 2003 sa pod gesciou Ministerstva obrany SR vykonali sanačné a monitorovacie práce v najviac postihnutých lokalitách Sliač, Vlkanová, Lešť, Rožňava, Jelšava, Rimavská Sobota, Nemšová a Komárno. Za toto obdobie sa použilo zo štátneho rozpočtu vyše 1,1 miliardy korún. V tomto roku sa na realizáciu nutných sanačných prác v lokalitách Sliač a Rimavská Sobota predpokladá suma vo výške sedem miliónov Sk. Uvádza sa to v Správe o stave realizácie sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok.

(r)

obsah | Slovenská republika