Slováci si v znalosti cudzích jazykov veria

Slováci sú podľa vlastného hodnotenia druhí najlepší v cudzích jazykoch v rámci celej Európskej únie. Až 97 percent z nich v najnovšom prieskume Eurobarometra uviedlo, že sa dohovorí v inom ako rodnom jazyku.

Mnohí si totiž pri otázke, či sa dohovoria inak ako v materčine, spomenuli aj na jazyk svojho bývalého federálneho partnera - češtinu. Najčastejšie však uvádzali angličtinu a nemčinu - zhodne 32 percent. Tretím najčastejšie uvádzaným cudzím jazykom u Slovákov je ruština - dohovorí sa ňou 29 percent, češtinu spomenulo 25 percent. V priemere sa iným ako rodným jazykom dohovorí 56 percent Európanov. Jazykovo najzdatnejší sú Luxemburčania, kde je popri luxemburčine oficiálnym jazykom francúzština aj nemčina. Najmenej dva jazyky ovláda 99 % Luxemburčanov, vyše 92 percent hovorí dvoma cudzími jazykmi.

Česi si slovenčinu medzi cudzími jazykmi neuvádzali. Inou ako rodnou rečou sa dohovorí 61 percent Čechov, dva cudzie jazyky vie 29 percent. Najčastejšie spomínali nemčinu - 28 percent, angličtinu - 24 percent a ruštinu - 20 percent. V Českej republike, Maďarsku aj na Slovensku dominuje medzi prvými cudzími jazykmi nemčina. Napriek tomu až 87 percent Slovákov si myslí, že ich deti by sa mali učiť angličtinu, 75 percent uprednostňuje nemčinu. Prevahu angličtiny ako najčastejšie používaného cudzieho jazyka v únii potvrdili aj celkové výsledky prieskumu. Hovorí ňou 38 percent Európanov a je prvým najčastejšie ovládaným cudzím jazykom v 16 z 25 členských štátov únie. Francúzština bola na ústupe už aj pred veľkým rozšírením únie, pričom stúpla váha nemčiny. Dnes sú ich "sily" vyrovnané - francúzštinu a nemčinu uvádza ako prvé cudzie jazyky zhodne 14 percent občanov EÚ. Od predchádzajúceho prieskumu pred piatimi rokmi, do ktorého neboli zahrnuté nové členské štáty, sa však jazyková zdatnosť Európanov zlepšila. Pred piatimi rokmi 47 percent opýtaných uviedlo, že vie ešte iný ako materinský jazyk, teraz je to 56 percent. Klesol aj počet tých, ktorí sa priznávajú, že inak ako v rodnom jazyku sa nedohovoria: predtým to bolo 47 percent, teraz 44. Najslabší v cudzích jazykoch sú Briti, Íri a Taliani.

Ako sa v EÚ dohovoria Slováci

* 97 % Slovákov o sebe tvrdí, že sa dohovorí v najmenej jednom cudzom jazyku
* najviac Slovákov hovorí, že sa dohovoria po anglicky (32 %), nemecky (32 %), rusky (29 %) a česky (25 %). Česi ako cudzie jazyky, ktorými sa dohovoria, uvádzajú nemčinu (28 %), angličtinu (24 %) a ruštinu (24 %).
* najznalejší jazykov sú Luxemburčania - iným ako rodným jazykom sa dohovorí 99 %
* najčastejším používaným cudzím jazykom v Európe je angličtina - ako cudzí jazyk ju ovláda 38 % občanov EÚ, francúzsky a nemecky ako cudzí jazyk vie 14 %

KATEŘINA ŠAFAŘÍKOVÁ

obsah | Slovenská republika