Spoločné vojenské cvičenie Česka a Slovenska sa uskutoční budúci týždeň

Medzinárodné veliteľsko-štábne cvičenie (MVŠC) Hranica 2004 sa uskutoční 8. až 12. októbra súčasne v Českej a Slovenskej republike.

Cvičenie je podľa tlačovej informácie Generálneho štábu Ozbrojených Síl SR jednou z najvýznamnejších aktivít v rámci spolupráce ozbrojených síl SR (OS SR) a Armády ČR (AČR) v roku 2004. Cieľom cvičenia je ďalšie prehlbovanie a rozvoj spolupráce v prihraničnej oblasti medzi ozbrojenými silami obidvoch krajín pri riešení krízových situácií, spomína sa v správe. Témou (MVŠC) je nasadenie síl a prostriedkov AČR a OS SR pre riešenie krízovej situácie nevojenského charakteru v prihraničnom pásme obidvoch susedných štátov. Nad cvičením prevzali záštitu Ministerstvá obrany SR a ČR.

Hlavný dôraz pri MVŠC s ČVV HRANICA 2004 bude položený na zladenie činnosti Centra riadenia operácií Generálneho štábu OS SR a Spoločného operačného centra Ministerstva obrany ČR, píše sa v tlačovej informácii. Úlohou operačných centier bude naviazanie úzkej súčinnosti pri realizácii rozpracovaných operačných postupov pri riešení nevojenských krízových situácií pri nasadení síl a prostriedkov ozbrojených síl SR a Armády ČR v prihraničnom pásme. To predpokladá jednotný postup pri plánovaní operácií a prípravu dokumentácie potrebnej pre zabezpečenie činnosti vlastných jednotiek v prospech druhej strany a na jej teritóriu.

SME

obsah | Slovenská republika