Nútená správa Devín banky

Devín banka, okrem iného deblokátor ruských dlhov, sa dostala kvôli neschopnosti vyplácať vklady 24. augusta pod nútenú správu Národnej banky Slovenska. Vláda sa rozhodla túto súkromnú inštitúciu nedržať nad vodou navýšením základného imania alebo pôžičkou a banka teda išla do likvidácie. Vklady do výšky 340 tisíc Sk však majú byť vyplatené.
(vs)

obsah | Slovenská republika