Pri poberaní zahraničných dôchodkov sa slovenské už nekrátia

Slovákom pracujúcim v zahraničí vzniká aj nárok na dôchodok. Jeho výšku, ako aj spôsob vyplácania určujú právne predpisy jednotlivých krajín, takže každý štát ich vypláca inak. Ak niekto pracoval napríklad v Nemecku niekoľko rokov a rozhodol sa svoju starobu prežiť na Slovensku, dostáva zmiešanú penziu. Poberá tak "nemecký", ako aj "slovenský" dôchodok.

Väčšine takýchto dôchodcov sa v starom systéme slovenský dôchodok krátil. Znižoval sa totiž o sumu zodpovedajúcu dobe zamestnania v cudzine. Výnimkou sú len dôchodcovia, ktorí si napriek práci v zahraničí zároveň platili aj poistenie na Slovensku. Len v takom prídade mohli dostávať plný nielen zahraničný, ale aj slovenský dôchodok.

Takéto obmedzenie už nový zákon o sociálnom poistení - platný od 1. januára tohto roku - nepozná. "Ak niekto bude poberať starobný dôchodok zo sociálneho poistenia SR a sučasne starobný dôchodok z cudziny a má trvalý pobyt na Slovensku, suma dôchodku sa mu znižovať nebude,'' zdôraznila hovorkyňa Sociálnej poisťovne Adela Štrpková.

Nová úprava sa však výlučne týka len tých občanov, ktorí odišli do penzie po prvom januári. Teda tí, ktorým sa dôchodok do konca minulého roku krátil, ho budú znížený poberať aj naďalej. Zároveň aj každé zvýšenie dôchodkov sa im naďalej bude odvíjať od zníženej sumy. "Na zahraničnú časť dôchodku budú zasa platiť pravidlá štátu, z ktorého sa vypláca," dodala Štrpková.

Ministerstvo práce odmieta prípadnú zmenu zákona, ktorá by umožnila poberať plný dôchodok všetkým dôchodcom pracujúcim v cudzine. Došlo by totiž ku kolízii dvoch právnych úprav s účinnosťou pred a po 1. januári 2004. "Porušili by sme princíp retroaktivity a riešili ľudí, ktorí by nadobudli právne nároky ešte skôr, ako by zákon existoval," konštatoval hovorca rezortu práce Martin Danko.

Dôchodky zo zahraničia

Do 31. decembra 2003

slovenský dôchodok sa krátil o sumu zodpovedajúcu zhodnoteniu doby zamestnania v cudzine

plnú penziu dostávali len tí, ktorí napriek práci v zahraničí platili poistné aj na Slovensku

Po 1. januári 2004

zákon o sociálnom poistení už žiadne obmedzenia neobsahuje

slovenská časť dôchodku sa vypláca v plnej výške

JOZEF SERVANSKÝ

obsah | Slovenská republika