Cudzinci majú nárok na refundáciu DPH

Od 1. januára 2002 si budú môcť cudzinci pri vývoze tovaru neobchodného charakteru zo Slovenska nárokovať refundáciu dane z pridanej hodnoty. Podobnú prax zaviedla podľa vzoru mnohých štátov Česká republika v apríli 1999. Vracanie dane sa týka zahraničných fyzických osôb i zahraničných podnikateľov.

Pre uplatnenie refundácie zákon stanovuje pre fyzické osoby dolný limit hodnoty tovaru nakúpeného v SR vo výške 5 tisíc korún. Cudzinec si nechá prevoz tovaru do zahraničia potvrdiť na hraniciach a potom vyinkasuje vratku DPH u pôvodného predajcu - buď osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, a to najneskôr do troch mesiacov od predaja.

V prípade podnikateľských subjektov sa vrátenie nebude týkať alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, ubytovania a stravovania, zábavných, športových a rekreačných služieb, osobnej prepravy, prenájmu osobných automobilov, motoriek, osobných lodí a lietadiel, prenájmu nehnuteľností, pohonných látok s výnimkou motorovej nafty pre nákladné vozidlá ani plnení na základe zmlúv sprostredkovateľského typu. Odhady hovoria, že vrátená DPH bude maximálne 500 miliónov Sk ročne.

(lw)

obsah | Slovenská republika