Slovenské rekordy detvianskych rezbárov

Detva za vyše tristopäťdesiat rokov svojho trvania sa stala symbolom a neraz bola aj stotožňovaná s pojmom Slovensko. A to najmä preto, že jej najlepšie črty sú vlastné a pristanú slovenskému ľudu.

Detva má svoje bohatstvá i v neopakovateľnom výraze umeleckej tvorivosti, lebo si ich pestovala a rozvíjala v telesnej symbióze so životom hrdého a schopného podpolianskeho ľudu a napĺňala tak národnú klenotnicu. Aj z toho dôvodu ju ospievali popredné osobnosti slovenského národa.

Navyše prostredníctvom majstrov ľudových hudobných nástrojov, štetca a dláta dala národu seba ako symbol slovenskosti. Nie náhodou tam už pred sto rokmi bola založená Detvianska umelecká galéria. Po maliaroch a výtvarníkoch prišli v minulom storočí na rad a dali o sebe vedieť aj ľudoví umelci narábajúci s drevom. Popri výrobcoch ľudových hudobných nástrojov to boli aj drevorezbári. Medzi nich teraz patrí 71-ročný Ján Môťovský a 57-ročný Štefan Ľupták. Obidvaja v nedávnej minulosti pracovali v detvianskom strojárskom podniku. J. Môťovský ako strojný zámočník, neskôr ako pamiatkár a Š. Ľupták ako elektrikár. Ján Môťovský vyrastal v rodine, kde sa celý život pracovalo s drevom a navyše otec bol horárom na Kalamárkach. Aj ten sa vo voľnom čase zaoberal výrobou pracovných nástrojov z dreva. Brat bol stolárom a tak Ján Môťovský mal prácu s drevom pred očami a tá sa nedala len tak obísť, keď navyše mal na túto prácu aj talent. Keď odišiel z PPS Detva a začal pred penziou pracovať v Pamiatkostave, tam sa tiež všeličomu priučil. A tak dnes vie pracovať rovnako s drevom ako kovom. V dôchodku sa začal intenzívnejšie zaoberať výrobou ľudových umeleckých predmetov z dreva: misiek, svietnikov, váz, šperkov a valašiek. Popri menších a riadnych valaškách sa rozhodol, že zhotoví zatiaľ najväčšiu vybíjanú valašku, aká kedy bola vyrobená na Slovensku. Vyrobil ju z čerešňového dreva, má dĺžku 170 cm, a kovová časť s ostrím 30,5 cm a váži 4,80 kg. Za tento unikátny slovenský ľudový výrobok, ktorý zhotovoval dva mesiace, dosiahol slovenský rekord, na ktorý obdržal od komisára pre udeľovanie certifikátov Igora Svitoka osvedčenie držiteľa slovenského rekordu. Ďalší certifikát na slovenský rekord dostal spoločne so Štefanom Ľuptákom za najväčší vyrobený črpák. Tento bačovský riad má výšku 194 cm, priemer 100 cm a objem 400 litrov. Nádoba črpáka je z jedného kusa jedľového dreva, uško z topoľa a dno z čerešne. Štefan Ľupták býva v osade Korytárka a už šesť rokov sa venuje drevorezbe. V Detve je najviac známy tým, že pre mesto zhotovil drevenú vyrezávanú a viacfarebne vymaľovanú bránu, ktorá bola slávnostne prevezená na konskom záprahu a inštalovaná 1. júna 2002. Vytvoril ju v priebehu dvoch rokov spoločne s bratom Jánom a tým nadviazal na tradíciu dávnych detvianskych brán, obohatených prvkami vlastnej tvorby. Najnovšie prekvapil novým rezbárskym dielom - vyrezávanou drevenou reťazou z jedného topoľa bez lepenia, klincovania a prerezania. Jej dĺžka je 31,62 m. So všetkými tromi rekordnými výrobkami sa mohli zoznámiť na Svätoplukovom námestí pred Divadlom Andreja Bagara v Nitre obyvatelia mesta a návštevníci septembrovej Divadelnej Nitry.

ĽUDOVÉ NOVINY

obsah | Slovenská republika