Na Dunaji láme ľady aj ľadoborec z Maďarska

Maďarský ľadoborec Jégtörö sa dnes popoludní preplavil cez vodné vráta gabčíkovskej priehrady. Prišiel z Budapešti pomôcť pri rozbíjaní ľadov na zamrznutom Dunaji. Láme ľad pri priehrade v Čunove, aby sa kryhy moli prirodzeným prietokom odvádzať po starom koryte Dunaja.

Na Dunaji naďalej platí druhý stupeň povodňovej aktivity a zákaz plavby. Ľadové kryhy prehradili rieku pred Hrušovskou zdržou. Ľadová celina od Hrušovskej zdrže má dĺžku približne štyri kilometre. Situáciu operatívne rieši Slovenský vodohospodársky podnik v súčinnosti so zainteresovanými organizáciami.

Zhoršenie situácie vplyvom nízkych teplôt a menším prietokom Dunaja nemožno vylúčiť. Vodohospodári sú stále pripravení aj na vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity, v rámci ktorého sa už ráta s pomocou Civilnej ochrany, prípadne armády. Všetky záchranárske práce sú koordinované s maďarskou stranou na vodnom diele Dunakiliti.

Operatívna skupina riadiaca činnosť na Dunaji v SR upozorňuje všetkých majiteľov lodí a houseboatov zakotvených v dunajských ramenách alebo pozdĺž rieky, že ľady môžu vážnym spôsobom poškodiť ich plavidlá. Riaditeľ gabčíkovského odštepného závodu SVP Stanislav Fialík vystríha početných zvedavcov a korčuliarov, aby sa nevydávali na chodníčky po zamrznutých dunajských riečnych poliach. Ľad je stále v pohybe a hrozí vážne nebezpečenstvo prelomenia a následných mimoriadnych udalostí.

TASR

obsah | Slovenská republika