Prvý kurz pre dôstojníkov zo strednej a východnej Európy

Prvý britsko-holandský kurz pre nižších štábnych dôstojníkov pre strednú a východnú Európu ( joint special operations command - JSOC) slávnostne otvorili dnes na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši.

Absolvuje ho 45 dôstojníkov zo 16 krajín NATO alebo krajín - členov Partnerstva za mier (PfP). Vyučovacím jazykom bude angličtina. Do 1. apríla absolvujú kurz dôstojníci z Bulharska, Chorvátska, Estónska, Maďarska, Írska, Kazachstanu, Kirgizska, Litvy, Macedónska, Moldavska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Švédska, Ukrajiny a Uzbekistanu. Kurz povedú britskí a holandskí inštruktori, veliteľom kurzu je Nigel Lithgow z Veľkej Británie.

Cieľom kurzu je poskytovať dôstojníkom krajín NATO a PfP veliteľské a štábne vzdelanie a výcvik tak, aby sa mohli efektívnejšie zúčastňovať na cvičeniach vojenských mierových a humanitárnych operácií v mnohonárodnom prostredí.

Na základe dohody Slovenska, Holandska a Veľkej Británie sa bude konať kurz JSOC trikrát ročne, uskutočnia sa však aj krátkodobé kurzy pre vyšších dôstojníkov. Vrchný veliteľ Pozemných síl Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Adam Ingram, ktorý sa zúčastnil na otvorení kurzu, vyjadril nádej, že v krátkom čase kurz získa štatút kurzu Severoatlantickej aliancie.

Štátny tajomník Martin Fedor vyzdvihol fakt, že kurz otvorili práve na Slovensku. Fedor to pokladá za prejav dôvery a ocenenia snáh Slovenska začleniť sa plnohodnotne do štruktúr NATO.

(es;sy;zd)

obsah | Slovenská republika