DZS pokračuje v aktivitách pre krajanov

Dom zahraničných Slovákov (DZS) pokračuje aj po personálnych zmenách a presťahovaní svojho sídla v aktivitách pre krajanov, vrátane vydávania časopisu Slovenské zahraničie. Z 31 pôvodných pracovníkov tretina odišla po dohode s vedením DZS, siedmi ďalší prešli pod Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov pri Úrade vlády SR. Podľa nového riaditeľa DZS Karola Palkoviča kvalita a spoločenská úroveň kultúrnych podujatí organizovaných domom nijako neutrpela.

V súčasnosti má DZS 12 odborných pracovníkov, personálne zoštíhlenie sa však ešte nekončí a dovŕšené bude po dôkladnej analýze súčasného stavu. Palkovič uviedol, že DZS sa v tomto roku chce sústrediť najmä na prácu s deťmi a mládežou krajanov, aby lepšie spoznali krajinu svojich rodičov či prarodičov. Pôjde napríklad o osvedčené čitateľské tábory či umelecké dielne ÚĽUV-u. Pripravujú sa zároveň viaceré výstavy, prezentácie kníh a zborníkov od rodákov žijúcich v rôznych kútoch sveta. V súčinnosti s Ministerstvom kultúry SR sa DZS chce podieľať aj na tvorbe Českého a slovenského sveta. Spoluprácu s vydavateľom tohto magazínu, Slovensko-českým klubom,už DZS nadviazal.

"Obavy tých, ktorí si mysleli, že plánovanou transformáciou DZS táto organizácia stratí svoju životaschopnosť, alebo nebodaj zanikne, sa nenaplnili. DZS si na základe rozhodnutia MK SR naďalej uchoval nielen svoj názov, ale i právnu subjektivitu," zdôrazňuje Karol Palkovič.

(r)

obsah | Slovenská republika