Slovensko má druhý najdrahší internet

Kandidátske krajiny dosiahli veľký pokrok v budovaní informačnej spoločnosti, ku ktorému sa zaviazali v rámci programu Európskej únie eEurope+ (elektronická Európa plus). Stále však v nich pretrvávajú výrazné problémy v prístupe verejnosti k počítačom a internetovému spojeniu. Uviedla to v pondelok Európska komisia v správe o pokroku kandidátov pri plnení cieľov programu eEurope+.

Dokument kritizuje najmä vysoké ceny prístupu na internet, poruchovosť telefónnych liniek, nedostatok počítačov v školách a domácnostiach, málo verejných miest pre pripojenie na internet. Upozorňuje, že medzi jednotlivými kandidátskymi krajinami sú veľké rozdiely. Zatiaľ čo Cyprus, Malta a Slovinsko sa vo viacerých ukazovateľoch približujú priemeru EÚ, ostatné krajiny vrátane Slovenska zaostávajú výraznejšie.

Na Slovensku sú podľa dokumentu druhé najvyššie ceny za hodinové pripojenie na internet v silnej prevádzke, drahšie surfujú po sieti už len Lotyši. Čo sa týka počtu počítačov na 100 obyvateľov a užívateľov internetu na 100 obyvateľov, Slovensko sa nachádza niekde v strede. Je na tom horšie ako Slovinsko, Estónsko či Cyprus, rovnako ako Maďarsko a lepšie ako Česko a Poľsko. Slovensko výrazne zaostáva v počte verejných miest pre pripojenie na internet, napríklad knižníc s internetom alebo internetových kaviarní. Na tisíc obyvateľov u nás pripadá iba 0,009 bodu verejného pripojenia, v Čechách je to vyše 0,1, v Maďarsku 0,3 a na Malte 0,5.

Čo sa týka pripojenia škôl na internet, vo všetkých kandidátskych krajinách pripadajú na 100 žiakov v priemere len štyri počítače, pričom len dva sú pripojené na internet. Len jeden zo 100 žiakov má však prístup k rýchlemu internetovému spojeniu. Správa EK si v tejto súvislosti všíma slovenský projekt INFOVEK, ktorého cieľom je zabezpečiť internetové spojenie pre 2 500 základných a 800 stredných škôl do konca roku 2005. Na konci minulého roku bolo pripojených takmer 20 % a toto číslo by malo do konca tohto roku narásť na 35 %, píše sa v dokumente.

Správu zverejnila v pondelok EK pri príležitosti ministerskej konferencie o informačnej spoločnosti, ktorá sa začala v slovinskej metropole Ľubľana. Kandidátske krajiny sa minulý rok pripojili k akčnému plánu eEurope+, ktorého cieľom je splniť ciele summitu v Lisabone a vytvoriť z EÚ najvýkonnejšiu a najdynamickejšiu ekonomiku založenú na informačnej spoločnosti a vedomostiach.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika