Madáčovci popreli Einsteina

Koncom marca sa v Košiciach uskutočnila tlačová konferencia, ktorá vzápätí rozprúdila neutíchajúce vášnivé debaty v širokých kruhoch svetových vedeckých kapacít. Štartovným výstrelom tohto rozruchu bol moment, keď nezisková organizácia Bolstein Research Team (BRT) odprezentovala výsledky svetovo významného fyzikálneho experimentu bratov Madáčovcov. Podľa nich sa totiž gravitácia nespráva podľa Einsteinovej teórie relativity. K tomuto prekvapujúcemu výsledku sa slovenským vedcom z Technickej univerzity podarilo dopracovať po asi štvortýždňovej usilovnej výskumnej práci. Celý experiment, podľa vyjadreni čestného predsedu BRT Arthura Bolsteina, spočíval v meraní zmien účinku gravitačného poľa Mesiaca a Slnka na polohu zaveseného závažia v našej zemepisnej šírke. To malo podporiť počiatočný predpoklad Kamila a Andreja Madáčovcov, ktorý sa opieral o ideu, že gravitačná sila je prejavom prúdenia hmoty, vyplňujúcej kozmický priestor, a ostro sa tak staval do rozporu s Einsteinovou teóriou relativity.

Testované závažie sa mohlo pohybovať len v smere sever - juh. Výsledky meraní ukázali, že rýchlosť šírenia gravitačného poľa je výrazne nižšia ako rýchlosť svetla a je najmenej 10 percent pod úrovňou svetelnej rýchlosti. Dostupné prístrojové vybavenie zatiaľ neumožnilo presnejšie určiť rýchlosť šírenia gravitačného poľa. Madáčovci pri výzkume vychádzali z toho, že gravitácia nie je príťažlivá, ale klasická tlačná sila. Pričom všetky doterajšie vedecké experimenty na indikáciu gravitácie boli negatívne a jej podstatu fyzika zatiaľ nevie určiť. Podľa vyjadrení Kamila Madáča je záverečné hodnotenie treba brať s istou rezervou, aj keď sa rozhodne nedá odignorovať, lebo zatiaľ ide iba o základný výskum, ktorého dopad na ďalšie smerovanie fyziky ako takej ešte nemožno odhadnúť.

Arthur Bolstein, ktorý je špecialistom na výrokovú logiku, napokon s touto teóriou vystúpil aj na tradičnom matematickom kongrese v USA. Zároveň sa v súčasnosti snaží presvedčiť vedeckú verejnosť o tom, že Einsteinova teória relativity jednoducho zlyhala. Rozšírenie tejto myšlienky sa však nestalo vedcovým poslaním až po uskutočnení experimentu bratov Madáčovcov. Bolstein sa už vlani dočkal celosvetového vydania svojej publikácie Obyčajné zlyhanie jednej neobyčajnej teórie. Jeho dôkaz bez matematických vzorcov, čo je svetový precedens, po úspešnom recenznom konaní prijali na publikovanie v americkom časopise o obecných matematických štúdiách systémov International Journal of ASSA. Experiment Kamila a Andreja Madáčovcov v súčasnosti presne zapadol do jeho koncepcie o plánovanom revolučnom zvrhnutí jedného zo základných fyzikálnych pojmov.

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | Slovenská republika