Ekonomika SR je rýchlejšia než USA

Slovenská ekonomika i produktivita práce rastie už asi päť rokov rýchlejšie ako americká a postupne sa doťahuje na európsky priemer. Slovensko však na druhej strane výrazne zaostáva v miere zamestnanosti či vo výdavkoch na vedu a výskum. Vyplýva to zo správy expertnej skupiny na čele s bývalým holandským premiérom Wimom Kokom, ktorá hodnotí, ako členské štáty EÚ plnia ciele tzv. lisabonskej stratégie. Jej cieľom bolo dohnať do roku 2010 USA a urobiť z únie najvýkonnejšiu svetovú

Správu Kok predloží na diskusiu lídrom členských krajín EÚ vo štvrtok počas prvého dňa jesenného summitu v Bruseli. V diskusii o lisabonskej stratégii bude jedným z kľúčových rečníkov slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. Správa priznáva, že lisabonské ciele sa únii zrejme nepodarí splniť, pričom rozšírenie EÚ plnenie viacerých cieľov skomplikovalo. Zatiaľ čo počet obyvateľov sa vstupom desiatich nových krajín zvýšil o 20 percent, HDP rozšírenej únie narástol iba o päť percent. Celkový HDP na obyvateľa sa znížil o 12,5 percenta.

Niektoré lisabonské ciele budú pre 25-člennú úniu ťažšie splniteľné ako pre 15-člennú, priznáva Kokova správa, podľa ktorej sa priemerná miera zamestnanosti rozšírenej EÚ znížila o 1,5 percenta, zatiaľ čo miera dlhodobo nezamestnaných narástla o 0,7 percenta. Nové krajiny tiež zaostávajú vo výške výdavkov na vedu a výskum.

V prípade Slovenska uvádza správa mieru zamestnanosti 57,7 percenta, zatiaľ čo zamestnanosť EÚ dosahuje 62,9 percenta. Cieľom únie je v roku 2010 dosiahnuť 70 percent. V USA je už dnes miera zamestnanosti 71,2 percenta. Zatiaľ čo cieľom únie je vynakladať v roku 2010 na vedu a výskum tri percentá HDP, dnes je to len 1,9 percenta, v prípade Slovenska iba 0,6 percenta HDP. USA už dnes dávajú na túto oblasť, ktorá je kľúčom k vybudovaniu ekonomiky založenej na inováciách a vedomostiach, 2,8 percenta HDP.

Na druhej strane, pozitívnym dôsledkom rozšírenia je skutočnosť, že v mnohých nových krajinách, vrátane Slovenska, rastie HDP a produktivita práce už päť rokov rýchlejšie ako v USA.

Nízke dane a lacná pracovná sila však priťahujú investície zo starých krajín únie, čo spôsobuje napätie. Plnenie lisabonských cieľov posilňujúcich rast a zamestnanosť v celej EÚ je preto kľúčové pre jej budúcu vnútornú súdržnosť, píše sa v správe.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika