Slovensko môže prísť o miliardy z Európskej únie

Slovensku sa môže stať, že v budúcom roku príde o značnú časť finančnej pomoci Európskej únie. Dôvodom je neschopnosť čerpať tieto prostriedky. Premiér Mikuláš Dzurinda sa preto rozhodol, že bude na celú vec osobne dohliadať.

"Táto téma sa stala a bude mojou osobnou prioritou. Je to oblasť, kde treba veľa urobiť, aby sme boli schopní na sto percent vyčerpať fondy, ktoré nám budú k dispozícii," vyhlásil Dzurinda včera po porade s vicepremiérom Pálom Csákym a ministrami, ktorých rezorty majú na starosti prípravu projektov.

Sám Pál Csáky, ktorý vo vláde zodpovedá za využívanie eurofondov, však na rozdiel od Dzurindu už teraz pripúšťa, Slovensko v najlepšom prípade získa prostriedky EÚ len do výšky 80 percent. "Máme šancu to vyčerpať za predpokladu, že vyriešime isté problémy. Musíme dobudovať štruktúry a musíme si nechať odsúhlasiť národný rozvojový plán," povedal Csáky. Aj keď hovorí o 80 %, čo je priemer využívanie peňazí v ostatných štátoch, odborníci sa obávajú, že Slováci sa k tejto hranici nepriblížia.

V budúcom roku je pre Slovensko naplánovaných z fondov EÚ v prepočte vyše 23,5 miliardy korún. Väčšinou sú však viazané na projekty, z ktorých časť treba do Bruselu predložiť do jesene, aby Slovensko mohlo hneď od začiatku roka začať čerpať vyčlenené financie. Národný rozvojový plán, ktorý je podmienkou na prijímanie pomoci, Slovensko predložilo do Bruselu, zatiaľ však nebol schválený. Podľa niektorých bruselských zdrojov sú v ňom vážne nedostatky. Aj keď sa premiér s Csákym podľa informáií z kuloárov dostali pre čerpanie fondov do sporu, Dzurinda sa ho včera verejne zastal. Poprel, že by bol s prácou vicepremiéra nespokojný. "Nebolo to témou rokovania. Nadobudol som presvedčenie, že vicepremiér téme rozumie. Sám na mnohé oblasti poukázal kriticky a sčasti sebakriticky," povedal Dzurinda.

Týka sa to najmä tzv. administratívnych kapacít na ministerstvách. Ide o ľudí, ktorí ovládajú jazyky a treba ich vyškoliť v oblasti fungovania systému fondov. Plánované miesta úradníkov na ministerstvách zostávajú neobsadené. Jedným z dôvodov sú stále nízke platy. V susednej ČR a Maďarsku tento problém riešili práve zvyšovaním platov pre schopných ľudí. Opatrenia v tejto oblasti zrejme zajtra navrhne na zasadaní vlády vicepremiér Ivan Mikloš. Csáky má zatiaľ do mája vypracovať plán konkrétnych opatrení a úloh pre členov vlády. Csáky však zatiaľ odmieta, žeby mal niesť politickú zodpovednosť v prípade, že Slovensko úplne nevyužije vyčlenenú finančnú pomoc. "Zodpovednosť nesie celá vláda, ja nesiem zodpovednosť smerom k vláde," povedal. Jeden človek podľa neho nemôže byť zodpovedný za fungovanie celého systému. "Nielen ja vstupujem do EÚ, ale celá krajina," vyhlásil.

DANIELA BALÁŽOVÁ, PRAVDA

obsah | Slovenská republika