Udalosti, ktoré predchádzali referendu o vstupe do EÚ

V piatok 16. mája a v sobotu 17. mája 2003 sa na Slovensku uskutoční referendum o vstupe našej krajiny do Európskej únie. V súvislosti s touto udalosťou uvádzame chronológiu integračného procesu Slovenskej republiky do Európskej únie.

4. októbra 1993

Slovenská republika podpísala v Luxemburgu Európsku dohodu o pridružení k Európskej únii (EÚ) - Asociačnú dohodu, ktorú ratifikoval Európsky parlament 27. októbra 1993 a Národná rada (NR) SR 15. decembra 1993. Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 1995 po ratifikácii v členských štátoch EÚ.

27. júna 1995

Na summite EÚ v Cannes predseda vlády SR Vladimír Mečiar predložil oficiálnu žiadosť SR o prijatie do EÚ.

Október 1997

Európska komisia (EK) vo svojom posudku nezaradila SR medzi kandidátov, ktorí sú najlepšie pripravení na vstupné rozhovory o členstve v EÚ pre neplnenie politických kritérií.

12. - 13. decembra 1997

Európska rada schválila v Luxembursku koncepciu rozširovania únie s tým, že jeho súčasťou sa stali všetky asociované krajiny a Cyprus. Summit tiež rozhodol, že intenzívne rokovania o členstve bude EÚ viesť s prvou skupinou krajín - ČR, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom, Estónskom a Cyprom. Slovensko bolo zaradené do 2. skupiny krajín spolu s Litvou, Lotyšskom, Bulharskom a Rumunskom, ktoré sa ešte len mali pripravovať na rozhovory.

30. marca 1998

EÚ začala v Londýne vstupný proces so všetkými 11 kandidátskymi štátmi za účasti ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ a kandidátskych krajín. SR zastupoval vicepremiér a predseda Rady vlády pre európsku integráciu Jozef Kalman. Komisárovi EÚ pre zahraničné vzťahy Hansovi van den Broekovi odovzdal Národný program pre prijatie acquis communautaire v SR.

1. októbra 1998

EÚ vo vyhlásení vyjadrila spokojnosť s priebehom parlamentných volieb na Slovensku a označila ich za pozitívny krok k integrácii SR do európskych štruktúr.

4. novembra 1998

EK v posudkoch krajín druhej skupiny kandidátov na členstvo v EÚ prisľúbila Lotyšsku, že odporučí začatie vstupných rozhovorov o rok. V prípade začatia rozhovorov so Slovenskom a Litvou sa v posudkoch hovorí o "rozumnom čase".

12. decembra 1998

Európska rada na summite v EÚ vo Viedni neodporučila začať priame rokovania o vstupe do EÚ so žiadnou z kandidátskych krajín druhej skupiny. Ocenila však pozitívne zmeny na Slovensku, ktoré nastali po parlamentných voľbách.

29. septembra 1999

SR oficiálne oznámila rozhodnutie slovenskej vlády o zatvorení blokov V1 a V2 Jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach v rokoch 2006 a 2008. Ich odstavenie bolo jednou z podmienok pozvania SR na rozhovory o vstupe do Únie.

13. októbra 1999

EK odporučila Slovensko a ďalších päť kandidátskych krajín druhej skupiny na začatie rokovaní o vstupe do EÚ.

10. a 11. decembra 1999

Summit členských krajín EÚ v Helsinkách rozhodol začať rokovania o vstupe do EÚ so Slovenskom, Maltou, Litvou, Lotyšskom a za určitých podmienok aj s Bulharskom a Rumunskom.

8. novembra 2000

EK v hodnotiacej správe ocenila celkový pokrok Slovenska na ceste do EÚ. Prvýkrát sa SR dočkala ocenenia za fungujúcu trhovú ekonomiku, čím splnila jedno z dvoch ekonomických kodanských kritérií.

26. apríla 2001

EK oznámila, že pozastavila vyplácanie finančnej pomoci SR pre obavy z možného zneužívania fondov. Premiér Dzurinda vyzval vicepremiéra Hamžíka, aby predložil správu k rozhodnutiu EK.

27. apríla 2001

EK rozhodla o zrušení príkazu na pozastavenie schvaľovania tendrov a kontraktov súvisiacich s predvstupovou pomocou pre SR.

4. mája 2001

Prezident Rudolf Schuster odvolal Pavla Hamžíka z funkcie vicepremiéra pre európsku integráciu.

27. júna 2001

SR s celkovým počtom 19 uzavretých kapitol dostihla ČR a Estónsko, ktoré s EÚ rokovali o dva roky dlhšie.

13. novembra 2001

EK vo svojej hodnotiacej správe pochválila SR za pokrok v príprave na členstvo v EÚ, v mnohých oblastiach však upozornila na celý rad problémov a nedostatkov, ktoré treba odstrániť.

21. decembra 2001

Po dvoch rokoch negociácií má SR uzavretých 22 z celkového počtu 30 kapitol.

11. júna 2002

Slovensko na prístupových rokovaniach s EÚ v Luxemburgu z celkového počtu 30 kapitol uzavrelo už 26.

13. júna 2002

Európsky parlament (EP) schválil v Štrasburgu rezolúciu o rozšírení, v ktorej vyzdvihol dosiahnutý pokrok SR, ale zároveň upozornil na mnohé problémy, najmä korupciu.

22. septembra 2002

Predseda Európskeho parlamentu Pat Cox privítal výsledky parlamentných volieb na Slovensku. "Slovenskí občania dali najjasnejším možným spôsobom najavo, že si želajú čo najskôr vstúpiť do únie," povedal.

25. septembra 2002

EK komisia uvoľnila pre Slovensko desať percent finančných prostriedkov z programu PHARE, ktoré zadržiavala pre kauzu eurofondy.

25. októbra 2002

EÚ na najvyššej úrovni odporučila na summite v Bruseli Slovensko a ďalších 9 kandidátskych krajín na vstup do Únie.

20. novembra 2002

EP schválil rozšírenie Únie najneskôr do 1. mája 2004.

12. - 13. decembra 2002

Lídri EÚ na summite v Kodani dosiahli dohodu o ukončení prístupových rokovaní s desiatimi kandidátskymi krajinami. Medzi budúcimi členmi, ktorí sa pripoja k súčasným 15 členským štátom únie, budú Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

16. apríla 2003

Slovensko spolu s 24 štátmi budúcej zjednotenej Európy podpísalo v Aténach prístupovú zmluvu, ktorá má od mája 2004 rozšíriť EÚ o desať nových členov. Všetky pristupujúce štáty sa zhodli, že je to pre Európu historický deň, prinášajúci mier, bezpečnosť, stabilitu a nové príležitosti.

16. - 17. mája 2003

Na Slovensku sa bude konať referendum o vstupe SR do EÚ.

MARKIZA

obsah | Slovenská republika