EURES pomáha Slovákom nájsť prácu v EÚ

Vďaka systému EURES, ktorý mapuje pracovné príležitosti v celej Európskej únii, si už našlo prácu v cudzine takmer päťtisíc Slovákov. Takmer polovicu uchádzačov však vyradí slabá znalosť cudzích jazykov. Úrady práce totiž vlani uskutočnili 198 pohovorov, na ktorých sa zúčastnilo 6 891 uchádzačov. Nakoniec vybrali len 3 634 vhodných kandidátov, z ktorých väčšinu - najmä z okresov Komárno a Dunajská Streda, zamestnali veľké firmy v Maďarsku.

"Pracovať chcú najmä v Rakúsku a Nemecku, ale tieto krajiny nám obmedzili svoj pracovný trh na sedem rokov. Preto je ľahšie nájsť si zamestnanie vo Veľkej Británii či v Írsku," uviedla EURES-poradkyňa na úrade práce v Čadci Martina Liptáková. Najviac ponúk je pritom z krajín, ktoré voči nám neuplatňujú prechodné obdobia, a to z Česka, Maďarska, Slovinska a Cypru.

V súčasnosti sa v databáze nachádza vyše tristo pracovných ponúk do krajín EÚ, ktoré obsahujú až 1 600 voľných pracovných miest. K tomu treba ešte prirátať viac ako 100-tisíc ponúk v európskej databáze EURES-u pre občanov únie. Jednotlivé úrady práce však evidujú viac ako desaťtisíc záujemcov o prácu v zahraničí.

"Denne kvôli tomu navštívi naše úrady asi 600 ľudí, vybavíme okolo 350 telefonátov a množstvo e-mailov," vysvetlil ústredný manažér EURES-u na Slovensku Boris Katuščák. "Záujemcom poskytneme bezplatne komplexné poradenstvo, potrebné informácie, ako aj asistenciu pri hľadaní zamestnania v krajinách únie." Klienti sa podľa neho najviac pýtajú na životné a pracovné podmienky v jednotlivých štátoch, na registračné procedúry či pracovné povolenia. Ich problémom však býva nedostatočná znalosť jazyka a prehnané predstavy o plate.

V polovici decembra sa ponuka služieb EURES-u rozšírila aj o elektronické posielanie životopisov. Celý proces sa tak podľa Katuščáka zjednodušil a urýchlil: "Klient už nemusí navštíviť úrad osobne - jednoducho zadá svoj životopis priamo do centrálnej EURES databázy." Dodnes tak urobilo už 700 Slovákov, záujem sa zrejme ešte zvýši po spustení služby sms-notifikácia voľných miest, ktorej príprava je vo finálnej fáze.

Služby, ktoré poskytuje eures

informácie o voľných pracovných miestach v celej EÚ

informácie o životných a pracovných podmienkach v danej krajine

on-line databáza životopisov uchádzačov o prácu

podrobné informácie nájdete na www.eures.sk a osobne či telefonicky u EURES-poradcov na jednotlivých úradoch práce

JOZEF SERVANSKÝ

obsah | Slovenská republika