SR má resty na postoch euroúradníkov

Slovensko dosiaľ obsadilo z vyčleneného počtu 19 úradníkov v Európskej komisii na úrovni stredného a vyššieho manažmentu len jedno miesto. Na generálnom riaditeľstve komisie pre regionálnu politiku pôsobí ako sekčná šéfka Katarína Mathernová.

Celkovo bolo pre Slovensko v štruktúrach EÚ do roku 2010 prednostne vyčlenených 279 všeobecných pracovných miest. Do 1. apríla tohto roku EK prijala na základe konkurzov 50 slovenských euroúradníkov a 51 ďalších Slovákov ako dočasný personál. Uvádza sa to v Návrhu zásad personálnej politiky SR vo vzťahu k inštitúciám EÚ, ktorú v stredu prerokuje vládny kabinet.

Slovenským eurokomisárom pre oblasť kultúry, vzdelávania, odbornej prípravy a mnohojazyčnosti je Ján Figeľ. Druhým najvyšším slovenským zástupcom v EK je riaditeľ Figeľovho kabinetu Miroslav Adamiš.

Z desiatich miest určených pre nové členské krajiny na úrovni generálneho riaditeľa a jeho zástupcu je najúspešnejšia Česká republika, ktorá obsadila až dve miesta, prijatý bol aj uchádzač z Maďarska, Slovinska a Cypru.

Prednostné konkurzy pre uchádzačov z nových členských krajín budú prebiehať do roku 2010. Rôzne úrady a inštitúcie budú pritom potrebovať až 5500 zamestnancov z týchto krajín, pričom 3500 z nich pripadne na EK. Prvá vlna konkurzov do európskych inštitúcií bola na jeseň 2004. Nábor sa týkal hlavne pracovného zaradenia - právnici, ekonómovia, audítori a prekladatelia. Úspešní kandidáti v súčasnosti nastupujú na svoje posty. Percentuálna úspešnosť slovenských kandidátov bola pritom pod európskym priemerom. Dôvodom bola aj nedostatočná príprava kandidátov, najmä absencia prepracovaného systému školení a kurzov pre záujemcov o prácu v európskych inštitúciách.

Druhá vlna konkurzov do európskych inštitúcií sa už začala a bude prebiehať počas leta. Zameraná je na získavanie odborníkov z oblastí vnútorného trhu, zahraničných vzťahov, výskumu a vývoja.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika