Vláda schválila slovenské stanovisko k ústave EÚ

Vláda vo štvrtok definitívne schválila stanovisko Slovenska k návrhu ústavy Európskej únie. V utorok sa rokovanie nemohlo dokončiť pre protest ministrov z KDH. Slovensko bude hájiť napokon päť princípov.

Podľa schváleného stanoviska je pre Slovensko prioritou zloženie Európskej komisie podľa princípu jedna krajina - jeden komisár s rovnocenným postavením všetkých členov EÚ. Hlasovanie v dôležitých otázkach má byť formou kvalifikovanej väčšiny, s tým, že bude zachovaný systém z Nice podľa váhy jednotlivých štátov. Slovenská delegácia bude presadzovať aj zmenu názvu dokumentu na názov ústavná zmluva. Slovensko sa bude zasadzovať aj za neoslabovanie princípu jednomyseľnosti. Podporí aj zakomponovanie kresťanských hodnôt a tradícií do preambuly euroústavy.

Za KDH, ktoré malo k návrhu pozície najvážnejšie výhrady, sa na rokovaní zúčastnil len minister vnútra Vladimír Palko.

S touto pozíciou odíde slovenská delegácia 4. októbra na medzivládnu konferenciu do Ríma.

(mm), SME

obsah | Slovenská republika