Slovenské súdy uznajú aj rozsudky z krajín EÚ

Ak otec nebude súhlasiť s rozhodnutím zahraničného súdu o výške výživného, ktoré vymáha od neho jeho bývalá manželka žijúca v zahraničí aj s dieťaťom, bude sa môcť odvolať aj na Slovensku. Doteraz to možné nebolo.

Rozhodli o tom poslanci schválením novely zákona o medzinárodnom práve civilnom a procesnom. Slovensko tak ešte pred svojím vstupom do únie upraví konania o uznaní takýchto rozhodnutí v civilných veciach.

"Slovenské súdy budú od januára uznávať rozhodnutie zahraničných súdov. Nielen vo veciach civilného, ale aj obchodného práva. Účastník konania sa proti takému rozhodnutiu bude môcť aj odvolať, " povedal hovorca ministerstva spravodlivosti Richard Fides.

Slovenské súdy budú musieť od januára uznať rozhodnutia iných súdov z krajín Európskej únie týkajúce sa aj rozsudkov nielen v obchodnom práve, ale aj v manželských veciach, v otázkach rodičovských práv a povinnosti manželov k spoločným deťom.

Európska komisia totiž upozornila Slovensko, že aj napriek tomu, že pri prístupových rokovaniach súhlasila s takýmto nariadením Bruselu, počas troch rokov neumožnilo, aby sa účastníci konania mohli na Slovensku odvolať proti rozhodnutiu cudzieho súdu. Podľa komisie tak nebolo v slovenskom právnom poriadku zapracované právo účastníka sporu odvolať sa. Po vstupe do únie sa tieto nariadenia Bruselu už stanú súčasťou slovenského práva a slovenské súdy ich budú priamo vykonávať.

Uznávanie cudzích rozhodnutí sa presunie z Najvyššieho súdu na krajské súdy, kde sa majú účastníci konania právo odvolať proti rozhodnutiu zahraničného súdu.

(vv), PRAVDA

obsah | Slovenská republika