Únia chce podporiť slovenský vidiek

Európska únia poskytne v rokoch 2004 až 2006 peniaze na rozvoj slovenského poľnohospodárstva a vidieka vo výške 23,2 mld korún. Vyplýva to z Plánu rozvoja vidieka, ako aj zo Sektorového operačného plánu Poľnohospodárstvo, ktoré schválila EÚ tento týždeň.

"Tieto financie sa budú čerpať zo štrukturálnych fondou únie," povedala hovorkyňa ministerstva pôdohospodárstva Katarína Czailiková.

Farmári, ktorí chcú získať takúto formu podpory, budú musieť podať žiadosť spolu s konkrétnym podnikateľ-ským projektom. Podmienkou na prijatie žiadosti je aj povinnosť účasti na spolufinancovaní. "Nedá sa povedať vo všeobecnosti, akým veľkým objemom vlastných peňazí sa treba podieľať na financovaní, ale vo väčšine prípadov ide o 50 percent," dodala Czailiková. To znamená, že ak poľnohospodár chce dostať finančné zdroje na nejaký podnikateľský zámer, polovicu musí uhradiť z vlastného vrecka. Žiadosti sa podávajú na regionálnych pobočkách Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) následne, ako agentúra vyhlási jednotlivé kolá na predkladanie konkrétnych projektov. Pobočky PPA sa nachádzajú vo všetkých krajských mestách. Ako nám povedala Želmíra Milková z odboru vonkajších vzťahov PPA, všetky písomné dokumenty treba predložiť na regionálnu pobočku, ktorá je spojená s miestom investície a nie kde má žiadateľ bydlisko. Schvaľovanie jednotlivých podnikateľských zámerov je takisto v kompetencii agentúry, na základe presne stanovenej metodiky EÚ.

Podľa hovorcu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Stanislava Nemca problémom pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov môže byť to, že farmári sa dostanú k európskym peniazom až po uskutočnení celého investičného zámeru.

Plán rozvoja vidieka je zameraný na zlepšovanie ziskovosti fariem, udržiavanie poľnohospodárskej činnosti v znevýhodnených oblastiach a osobitných environmentálnych programov. Takmer 4 miliardy Sk budú vyčlenené aj na posilnenie priamych platieb našim roľníkom. Sektorový operačný plán Poľnohospodárstvo je zase orientovaný na modernizáciu agrosektora a podporu zaostalejších častí slovenského vidieka.

S tým je spojené vyľudňovanie, málo príležitostí a vysoká rozdrobenosť pôdy. Podľa komisára EÚ pre poľnonospodárstvo, rozvoj vidieka

a rybolov Franza Fischlera takéto finančné podpory zlepšia ekonomickú životaschopnosť a posilnia konkurencieschopnosť našich fariem.

Ako môžu poľnohospodári získať podporu

žiadosti spolu s konkrétnym projektom sa podávajú na regionálnych pobočkách Pôdohospodárskej platobnej agentúry

začiatok podávania je následne po vyhlásení jednotlivých kôl na predkladanie projektov

aktuálne informácie sú na stránkach ministerstva pôdohospodárstva (www.land.gov.sk)

podmienkou je 50-percentná finančná spoluúčasť žiadateľa na investícii

o pridelení podpory z eurofondov rozhoduje PPA

MARTIN ODKLADAL

obsah | Slovenská republika