Evanjelické cirkvi hľadali svoju úlohu v Európe

Významné podujatie evanjelickej cirkvi - Trojsynoda - stretnutie najvyšších predstaviteľov evanjelických cirkví zo Slovenska, Durínska a Württemberska v Nemecku sa uskutočnilo cez víkend v Bratislave. Cieľom návštevy bolo hľadanie programov evanjelických cirkví v zjednotenej Európe.

Synoda sa zaoberala tiež úlohou cirkvi v jednotnej európskej občianskej spoločnosti, formami práce s mládežou, deťmi, chorými. Zúčastnení podčiarkli nevyhnutnosť zrozumiteľne podávať kresťanské učenie modernému človeku. "Európa potrebuje spoločné svedectvo kresťanov. Ním chceme odpovedať na stratu orientácie a rozpad hodnôt, ktoré sú znakom nášho času. Mnohostranné ekumenické stretnutia sú naším kresťanským príspevkom k spoločnej Európe," píše sa v spoločnom vyhlásení Trojsynody.

Hostia z Nemecka navštívili strediská aktivít slovenskej evanjelickej cirkvi v Bratislave - Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti Marta v Prievoze, Evanjelický mediálny program, Univerzitné pastoračné centrum v Mlynskej doline, Cirkevnú základnú školu a Evanjelické gymnázium Dr. Martina Luthera v Petržalke. Trojsynoda zostala trochu v tieni záujmu médií, pretože jej termín sa krížil s návštevou hlavy katolíckej cirkvi pápeža Jána Pavla II. Bola však naplánovaná už dva roky vopred - cirkvi na Slovensku, v Durínsku a Württembersku spolupracujú už od roku 1992.

(dro, mar)

obsah | Slovenská republika