Európsky parlament znížil pomoc Slovensku

Európsky parlament v Štrasburgu pred pár dňami v prvom čítaní budúcoročného rozpočtu Európskej únie schválil dočasné zníženie predvstupovej pomoci pre Slovensko o 15 miliónov eúr.

Peniaze budú "uložené do rezervy" a uvoľnené najneskôr pri druhom a definitívnom čítaní rozpočtu v decembri, pokiaľ osobitná správa Európskej komisie bude konštatovať pokrok vo finančnej kontrole a boji proti korupcii na Slovensku.

Opatrenie súvisí s možným zneužitím peňazí z predvstupových fondov EÚ na slovenskom úrade vlády a navrhol ho rakúsky poslanec Herbert Bösch.

Ten pôvodne žiadal dočasné zablokovanie celej sumy určenej v budúcoročnom rozpočte EÚ pre Slovensko v rámci programov PHARE a ISPA v hodnote 106 miliónov eúr, predloženie správ o vyšetrovaní Najvyššieho kontrolného úradu SR a Európskeho úradu na boj proti podvodom (OLAF) a pokrok konštatovaný v pravidelnej hodnotiacej správe EK o Slovensku.

Do pléna však rozpočtový výbor nakoniec predložil pozmenené znenie so sumou 15 miliónov, pričom na uvoľnenie peňazí z rezervy najneskôr v druhom čítaní rozpočtu dôjde, ak bude pokrok SR vo finančnej kontrole a boji proti korupcii konštatovať "osobitná správa" EK. Toto znenie dnes poslanci schválili.

"Som si absolútne istý, že Slovensko je schopné tento problém zvládnuť a vyriešiť včas, aby mohli byť peniaze uvoľnené," povedal po hlasovaní pre TASR poslanec Bösch.

Opatrenie nie je podľa neho namierené proti Slovensku, je len náhodou, že sa prípad nejasného zaobchádzania s peniazmi EÚ objavil prvýkrát práve tu, pretože problémy sú vo všetkých kandidátskych krajinách. Cieľom tohto kroku je vyslať všetkým kandidátskym krajinám signál, že ochranu peňazí daňových poplatníkov EÚ treba brať vážne.

"Je to v záujme oboch strán a netreba to škandalizovať," dodal Bösch. V konečnom dôsledku má celá záležitosť podľa neho pomôcť Slovensku i ostatným kandidátom zlepšiť finančnú kontrolu a spravovanie predvstupových fondov, ako aj pripraviť sa na čerpanie oveľa vyšších súm zo štrukturálnych fondov EÚ po vstupe do únie.

Bösch, ktorý je podpredsedom výboru EP na kontrolu rozpočtu, teraz čaká na požadovanú správu EK. Tú výbor posúdi a ak bude pozitívna, pri druhom čítaní budúcoročného rozpočtu v pléne EP v decembri už peniaze pre Slovensko nebudú figurovať v rezerve.

TASR

obsah | Slovenská republika