Americký FBI a slovenská xenofóbia

Vláda chce predchádzať diskriminácii, rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu pôsobením na povedomie ľudí. Policajtov by mal školiť americký Federálny úrad vyšetrovania (FBI), pomôcť by mali informačné kampane, umelecké prezentácie a festivaly národnostných menšín, ale aj súťaže školákov.

"Som rada, že vláda prijala tento akčný plán, aj keď, úprimne povedané - bola by som radšej, keby bola spoločnosť taká, aby sa takéto plány nemuseli vymýšľať," povedala splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Klára Orgovánová. Podobný plán mala vláda aj v predchádzajúcich rokoch, ale väčšina ľudí o ňom nevedela. "Niektoré akcie z predchádzajúceho akčného plánu mali význam, aj keď ho verejnosť nejako intenzívne nepocítila. Ale treba si uvedomiť, že prvý raz vláda takýto plán prijala na roky 2000 až 2001. Teraz už má aj spätnú väzbu a myslím, že vedia, čo majú robiť a čo nie," povedala Orgovánová.

Už v apríli začne Orgovánová so svojím úradom pracovať na mediálnych akciách. "Spustíme to 8. apríla na Medzinárodný deň Rómov. Na celý mesiac mám pripravené podujatia a predpokladám, že v médiách bude častejšie slovo Róm spájané s niečím pozitívnym. Chceme hovoriť o strednej vrstve. Pripravíme aj osvetový program pre rómske osady, program pre terénnych pracovníkov."

Školení nebudú len policajti, ale aj pedagógovia, vojaci, zdravotníci, sociálni pracovníci, sudcovia. Žiaci stredných škôl budú mať celoslovenskú súťaž esejí a štúdií a k zlepšeniu vzťahov by mala prispieť aj olympiáda ľudských práv s problematikou diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie. Akcie a besedy budú celý rok aj na základných školách, plánuje sa s pokračovaním už existujúceho programu na zamedzenie šikanovania a začne sa ďalší program na boj proti agresivite. V nitrianskej synagóge založia múzeum holokaustu, z programu PHARE sa zaplatí odvysielanie dokumentárnych filmov.

Podpredseda vlády pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pál Csáky odhaduje náklady na všetky projekty na niekoľko desiatok miliónov. "Osobne sa teším na spoluprácu s expertmi FBI, ktorí budú trénovať našich policajtov na ťažko zvládnuteľné situácie," povedal.

(rf), SME

obsah | Slovenská republika