Slovenskú fujaru zaradili do zoznamu svetového dedičstva UNESCO

Slovenskú fujaru a fujarovú hudbu dnes spolu s japonským divadlom kabuki, obradmi tureckých dervišov a ďalšími tradíciami zaradili do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, ktorý vypracúva Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).

Tento rok na zoznam zaradili dovedna 43 druhov umenia, rituálov, slávností a obradov. Okrem iných aj berberskú poéziu z Alžírska, druh khmérskeho tieňového divadla z Kambodže a tradície pastierov dobytka, svojho času dodržiavané pestovateľmi kávy v Kostarike. Dedičstvom sa stal aj tanec regrútov - verbunk z moravského Slovácka.

Do zoznamu zaraďujú kultúrne tradície podľa toho, ako sú ohrozené zánikom, i podľa ich kultúrnej hodnoty a významu pre tie-ktoré komunity. Kabuki je vysoko štylizovaná forma tradičného japonského divadla, kde muži hrajú všetky ženské roly. Pri dervišských obradoch sa moslimskí žobraví mnísi, oblečení plášťoch pripomínajúce dlhé sukne, postupne roztočia do rýchlych obratov, v ktorých zotrvávajú desiatky minút.

Generálny riaditeľ UNESCO Koičiro Macuura vyjadril radosť, že na zoznam sa dostali tradície rozvojových krajín, vrátane mnohých z Afriky. "Napriek vitalite a sile týchto kultúrnych prejavov, mnohé z nich potrebujú súrnu a okamžitú ochranu," povedal.

Zoznam po prvý raz vypracovali v roku 2001, rozšírili v roku 2003 a po tohtoročnom rozhodnutí obsahuje 90 položiek. Okrem nehmotného vytvorila UNESCO aj Zoznam svetového kultúrneho dedičstva, kam zaraďuje najvzácnejšie prírodné výtvory a kultúrne objekty alebo komplexy.

TASR

obsah | Slovenská republika