Prezident Gašparovič prehral svoj prvý spor s parlamentom

Ivan Gašparovič ako prezident včera po prvý raz prehral "legislatívny súboj" s parlamentom. Novelu zákona o obecnom zriadení, ktorú v júli odmietol podpísať, parlament bez zmien opäť prijal.

Novelou sa skupina poslancov podujala vyriešiť dlhoročný spor medzi mestom Kežmarok a obcou Ľubica o územie, a to tak, že sa vláde umožní rozhodnúť spor aj bez súhlasu obce. Poslanci dôvodili, že spor sa nedá vyriešiť inak.

Prezident s tým nesúhlasil, táto právomoc vlády je podľa neho "zásahom do ústavného princípu samostatnosti obce". Popritom má pochybnosti, či je novela v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, ktorá hovorí, že všetky miestne zmeny hraníc sa "vopred prekonzultujú" so zainteresovanými obcami. Parlament jeho výhrady neprijal. "Parlament má na to právo. Neberieme to tragicky," reagoval prezidentov hovorca Marek Trubač.

Primátor Kežmarku Igor Šajtlava je "veľmi rád, že to takto dopadlo". Starosta Ľubice Otto Dovják rozhodnutie parlamentu nechcel komentovať. Obaja včera boli v Bratislave. Napriek tomu, že reprezentujú znepriatelené strany sporu, zjavne spolu vychádzajú. Dovják sa v čase, keď sme s ním telefonovali, zmienil, že s primátorom Kežmarku sedí v jednom aute a cestujú domov.

Prezident novelu nepodpísal aj pre to, že sa ňou má vyriešiť právny spor dvoch subjektov. Toto podľa neho nie je vhodné. "Zákon by sa mal vzťahovať na neurčitý počet prípadov rovnakého druhu." Inými slovami, pre to, že sa dvaja nedokážu dohodnúť, sa zákony neprijímajú - na to sú súdy.

Spolupracovník splnomocnenca vlády pre decentralizáciu Jaroslav Pilát pred časom upozornil, že na Úrade vlády leží žiadosť občanov, ktorí chcú žiť v novej obci, no ich časť obce podmienky na osamostatnenie nespĺňa. "Návrh týchto ľudí bol veľmi jednoduchý - urobme to novelou zákona o obecnom zriadení, ako v prípade Kežmarku a Ľubice."

Zákon o obecnom zriadení bol odvtedy, čo nadobudol účinnosť (november 1990), novelizovaný niekoľkokrát. Naposledy v máji, keď sa upravilo najmä postavenie hlavného kontrolóra. Odo dňa, čo novela vyjde v Zbierke zákonov, sa v ňom budú špeciálne spomínať dve obce - Kežmarok a Ľubica.

JOZEF ČAVOJEC

obsah | Slovenská republika