Nova expanduje na Slovensko

Česká produkční invest, blízka najsilnejšej českej komerčnej televízii Nova, vstupuje na slovenský trh a buduje nový vysielací kanál okolo siete regionálnych televízií TV Global a TV Naša. Tento vývoj odobrila 23. októbra slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Rada v tomto smere prijala dve zásadné rozhodnutia. Prvým je, že pridelila televízne frekvencie po bývalej TV Slavín a TV Sever spoločnosti Mac TV, ktorá prevádzkuje projekt TV Global a TV Naša. A tejto spoločnosti pridelila aj 51. kanál v Hlohovci.

Po druhé, licenčná rada zároveň udelila predchádzajúci súhlas spoločnosti Mac TV na prevod obchodných podielov na spoločnosť Česká produkční invest, ktorá je blízka TV Nova a Vladimírovi Železnému. Zmluva, podpísaná už v septembri, bola podmienená súhlasom rady, ako aj pridelením spomínaných uvoľnených vysielacích frekvencií.

Vysielanie na bratislavskom 50. kanáli, po bývalej TV Slavín, pokrýva územie hlavného mesta a blízke okolie. Frekvencia bývalej TV Sever pokrýva časti stredného a severného Slovenska. Naopak neuspela TV Luna, ktorá žiadala aj o pridelenie individuálne koordinovaných frekvencií. Rada všetky jej žiadosti zamietla. Zároveň neudelila spoločnosti TV Luna súhlas na prevod obchodných podielov na fyzickú osobu Rudolfa Biermanna.

(lw), TA SR

obsah | Slovenská republika