Hodina deťom priniesla vyše 10 miliónov

Vyše 10,2 milióna korún sa podarilo na Slovensku vyzbierať v rámci 3. ročníka minuloročnej kampane Hodina deťom. Priemernú hodinovú mzdu darovalo asi 140 000 individuálnych darcov a zamestnanci z viac ako 800 podnikov.

Výrazne sa tak podarilo prekročiť minimálnu čiastku 55 Sk zodpovedajúcu hodinovému zárobku. Ľudia, ktorí sa do kampane zapojili, v priemere darovali 136 korún. Výsledky kampane dnes prezentovala výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska Lucia Štasselová.

Tohtoročné čísla hovoria o tom, že darcovia najviac - sumou viac ako 6,7 milióna Sk prispievali prostredníctvom bankových prevodov. Druhým najčastejším spôsobom boli telefonáty, čím na konto kampane prišlo 2,4 milióna Sk. Vyše 700 000 sa vyzbieralo prostredníctvom bankomatov, 200 000 poštovými poukážkami a napokon internetom sa dostalo na účet takmer 90 000 Sk. Zaujímavosťou je individuálny dar v hodnote 15 000 korún, príspevok 700 000 korún od pracovníkov istej spoločnosti, ako aj dary od ľudí, ktorí sú vo výkone trestu.

Riaditeľka nadácie pred novinármi v Bratislave uviedla, že vyzbierané financie budú rozdelené v jednom grantovom kole. Novinkou je ich pomerné rozdelenie do všetkých regiónov Slovenska. Nadácia dostala žiadosti na financovanie asi 300 projektov v sume 40,2 milióna, čo vysoko prevyšuje čiastku, ktorú môžu rozdeliť. Podporovať chcú predovšetkým projekty zamerané na deti hendikepované, bez rodiny, týrané, ohrozené, rôznymi chorobami závislosti a podobne.

V uplynulých dvoch ročníkoch nadácia podporila 372 detských a mládežníckych projektov v celkovej sume okolo 27 miliónov korún.

MARKIZA.SK

obsah | Slovenská republika