Niektoré hrady sa nedarí predať ani za korunu

Predaj voľných hradov, kaštieľov a kúrií na Slovensku viazne. V ponuke ich je takmer sto. Z ostro sledovaných piatich objektov sa však za posledný rok podarilo odpredať iba jeden. "Záujem by bol, zmene vlastníctva však v mnohých prípadoch bránia ťažko predvídateľné majetkovoprávne problémy," poukazuje na častý kameň úrazu Ľuboslav Škoviera z Pamiatkového úradu SR.

Niekedy až pri predaji hradu sa zistí, že objekt nefiguruje v katastri nehnuteľnosti, evidujú tam iba parcelu, na ktorej stojí.

Možných kupcov však najčastejšie odrádza nevyhnutnosť investovať do opravy historickej pamiatky značné peniaze. Vígľašský hrad zo 14. storočia vlastní obec, ktorá je ochotná ho odpredať solventnému záujemcovi za symbolickú korunu. Musí sa však zmluvne zaviazať, že v priebehu piatich rokov investuje do obnovy objektu 100 miliónov korún.

"Prichádzajú mnohí, ale bez bankového prísľubu a už pri prvom kontakte je jasné, že hrad by lacno kúpili, aby ho potom založili," tvrdí starosta Pavel Výboh. Preto radšej začal hľadať iné možnosti, ako zastaviť chátranie vzácnej pamiatky. Napokon sa mu podarilo získať deväť miliónov z eurofondov. Z týchto peňazí sa už opravuje severozápadná bašta Vígľašského hradu.

Ešte v horšom stave je Považský hrad z 13. storočia. Patrí Klubu slovenských turistov Sparta, ktorý ho ponúka zadarmo tomu, kto sa postará aspoň o jeho čiastočnú obnovu. Záujem prejavilo aj mesto Považská Bystrica, ak vlastník bude súhlasiť aj s bezodplatným prevodom priľahlých lesov a pasienkov. ,,Nedohodli sme sa, to už by chceli priveľa," dodáva predseda klubu Milan Kubín, ktorý tiež bude žiadať o pomoc fondy Európskej únie. Novohradský zámok by zase obec Halič chcela kúpiť od Banskobystrického samosprávneho kraja za symbolickú korunu. Pritom ide o celkom zachovaný renesančno-barokový hrad, ku ktorému patrí aj 22-hektárový pozemok. Pred niekoľkými rokmi znela ponuka na 35 miliónov korún, do obnovy rozľahlého areálu by však bolo treba investovať okolo 200 miliónov korún.

Sú však aj dobré správy. Napríklad obci Beckov sa pred mesiacom podarilo predať kúriu Dubnických, ktorá v ponuke pamiatkového úradu figurovala na poprednom mieste. ,,Cenu neprezradím, pre nás je však hlavné, že objekt sme predali majetnej firme, ktorá je zárukou jeho včasnej záchrany," zdôrazňuje starosta Beckova Karol Pavlovič. Do obnovy kúrie treba investovať 15 miliónov. Po rekonštrukcii má poskytovať služby cestovnému ruchu. Niekedy však ani zmena vlastníctva nezastaví chátranie historickej pamiatky. Škoviera uvádza ako príklad kaštieľ v Šišove, ktorý kúpila istá firma z Bratislavy. Za štyri roky tam však nič neopravila. O kúpu kaštieľa teraz prejavil záujem rakúsky podnikateľ, ale zatiaľ sa nevie skontaktovať s jeho majiteľom.

(jc), PRAVDA

obsah | Slovenská republika