Slovenských hraničných policajtov cvičili Indiáni

S riaditeľom amerického Programu kontroly hraníc a bezpečnosti exportu pre Slovensko Larrym Adkinsom.

Slovenských hraničných policajtov nedávno cvičili americkí Indiáni. Ako?

- Vo Vyšnom Nemeckom sme od 21. do 30. októbra vycvičili 28 príslušníkov Hraničnej a cudzineckej polície v tom, ako hľadať a sledovať stopy v lesoch a na poliach, aby mohli stopovať pašerákov, ilegálnych imigrantov alebo dokonca potenciálnych teroristov. Výcvik poskytli traja Indiáni, ktorí pracujú ako dôstojníci colnej stráže v rezervácii Tohono O'Odham na juhu Arizony. Iba 21 ich pokrýva 72 míľ (115 km) dlhý pás územia. Na tomto úseku zabavili tisíce a tisíce ton marihuany a ďalších drog, ktoré sa do USA pašujú z Mexika.

Ako reagovali na tento výcvik slovenskí policajti?

- Boli z výcviku nadšení, ale aj trochu skeptickí. Slovenská hraničná polícia totiž používa na sledovanie skupín osôb, ktoré ilegálne prekračujú hranice, psy. Je to veľmi dobrá metóda, až na to, že prefíkaní pašeráci vedia, ako prekabátiť psov. Ak sa tak stane, je dobré mať znalosti o hľadaní stôp, a tak sledovať pašerákov. Títo americkí Indiáni teda učili slovenskú hraničnú políciu starobylé umenie stopovania, ktoré používajú stovky rokov a dedia ho z generácie na generáciu. Okrem toho však priniesli aj prenosné GPS systémy a učili slovenských policajtov, aké je dôležité mať ich a vedieť, kde presne ste. V prípade potreby môžete zavolať pomoc, a tá príde presne k vám. Bol to teda duálny tréning - starobylé znalosti stopovania a moderné znalosti o používaní GPS.

Pýtal som sa na reakcie najmä preto, že Slováci poznajú Indiánov iba z kníh alebo filmov.

- Áno, bola to ich prvá takáto skúsenosť. Boli veľmi radi, že dostali takýto tréning, z inštruktorov boli dosť unesení. Všetci traja boli praví Indiáni, najmä jeden z kmeňa Oglalov-Siouxov mal všetky typické črty, ktoré si pri Indiánovi predstavíte. Každý jeden slovenský policajt chcel mať s nimi fotku.

Aké ďalšie projekty ste zorganizovali?

- Koncom septembra bol v Bratislave kurz pre 14 dôstojníkov z Policajného prezídia. Dvaja skúsení agenti americkej colnej stráže z jednotky na boj proti internetovej kriminalite poskytli inštruktáž o technikách, ktoré používame v USA na sledovanie zločincov využívajúcich internet na svoje obchody. Ide o detskú pornografiu či predaj zbraní. Internet široko využívajú ľudia páchajúci trestnú činnosť a ich sledovanie je extrémne ťažké.

Prebieha výcvik našich colníkov aj v zahraničí?

- Toto leto sa zúčastnilo16 colných úradníkov z rôznych častí Slovenska v Hidalgu v Texase na týždňovom medzinárodnom výcviku o technikách, ktoré používame v USA. Naučili sme ich narábať s vybavením, ktoré máme. Časť z neho sme potom darovali Slovensku. Hneď potom sme ich zobrali do Richlandu v štáte Washington, kde spolu s piatimi ďalšími slovenskými policajtmi absolvovali ďalší týždeň výcviku. Ten bol zameraný na používanie detektorov rádioaktívnych materiálov, chemických a biologických zbraní hromadného ničenia. Aj v tomto prípade sme časť vybavenia dali Slovensku.

Váš program je zameraný najmä proti šíreniu zbraní hromadného ničenia. Čo chystáte v tomto smere?

- Pracujeme na poskytnutí prístrojov na identifikáciu rádioaktívnych izotopov slovenským colníkom. Mám financie na šesť týchto prístrojov. Dúfam, že sa mi to podarí zvýšiť na sedem, pretože Slovensko má v súčasnosti sedem miest vstupu, na ktorých by mali byť - štyri na ukrajinskej hranici a tri letiská. Sú to pekne drahé zariadenia. Reagujú na prítomnosť rádioaktívneho materiálu a zároveň identifikujú, o aký druh materiálu ide.

Čo pripravujete v budúcnosti?

- Viacero ďalších menších vecí. Väčším projektom je plán kurzov anglického jazyka pre colníkov. Hovoril som o tom s viacerými predstaviteľmi Hraničnej a cudzineckej polície. Požiadali o pomoc pri výučbe angličtiny, pretože imigranti, ktorých chytia, väčšinou používajú angličtinu ako svoj druhý jazyk. Myslím, že budeme schopní zohnať peniaze na kurzy v trvaní možno do 16 mesiacov, dvakrát do týždňa na troch miestach - v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Poprade.

MIRO BARIČ

obsah | Slovenská republika