Na Slovensku vyše 150 000 obetí vojen

Na Slovensku je vyše 1000 vojnových hrobov, v ktorých odpočíva viac než 150 000 obetí prvej a druhej svetovej vojny. Do tejto skupiny patria aj vojnové cintoríny, skupinové a osobitné hroby. Ako informovala Zuzana Kmeťová z tlačového oddelenia ministerstva vnútra (MV), 473 vojnových hrobov zostalo na území našej krajiny z prvej svetovej vojny, odpočíva v nich 51 784 obetí.

Z obdobia druhej svetovej vojny je na Slovensku pochovaných 2790 slovenských a českých vojakov, 60 659 vojakov Červenej armády a 10 435 vojakov z Rumunska. MV SR eviduje aj 10 755 padlých nemeckých vojakov. Mimo územia Slovenskej republiky padlo počas bojov v oboch svetových vojnách 13 263 Čechov a Slovákov, ktorí sú pochovaní v 28 krajinách sveta v 6733 spoločných vojnových hroboch.

Minister vnútra SR Vladimír Palko a český veľvyslanec Rudolf Slánský podpísali v utorok medzivládnu zmluvu o vojnových hroboch medzi Slovenskom a Českom. Tá má za cieľ zabezpečiť starostlivosť o slovenské, české a spoločné vojnové hroby na území oboch štátov aj mimo nich. Podľa dohody bude náklady na údržbu vojnových hrobov na území Slovenska hradiť slovenská strana a česká sa postará o hroby na svojom území.

Na začiatku tohto roka začal na Slovensku platiť zákon o vojnových hroboch, podľa ktorého sú správcami vojnových hrobov a pamätníkov obce. Na ich údržbu dostávajú príspevok od štátu. O spoločné hroby na území mimo Slovenska a Česka sa budú starať obe zmluvné strany spoločne. Konkrétne finančné náklady na ich údržbu zmluva neupravuje.

Dohodu obe vlády schválili ešte v roku 2001. Podľa Z. Kmeťovej má Slovensko podobnú dohodu podpísanú s Ruskom i Nemeckom. S Maďarskom, Poľskom, Rakúskom, Rumunskom a Francúzskom ju plánuje SR uzavrieť v blízkej budúcnosti.

(mp)

obsah | Slovenská republika