Silvia Hroncová bola menovaná za riaditeľku divadla

Minister kultúry Rudolf Chmel dnes odovzdal menovací dekrét Silvii Hroncovej. Tá sa tak stala generálnou riaditeľkou Slovenského národného divadla. Ministrovi kultúry ju navrhla menovať 14-členná komisia, ktorej sa najviac pozdával jej plán rozvoja divadla.

Hroncová sa chce stretnúť so šéfmi súborov, ktorým predstaví svoj plán rozvoja divadla. Za dôležité tiež považuje presťahovanie divadla do novostavby. "Slovenské národné divadlo by malo byť najmä kultúrnou ustanovizňou Slovenska," povedala.

Životopis

Silvia Hroncová sa narodila 22. júla 1964 v Bratislave. Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave divadelnú vedu a estetiku. Ako teatrologička so zameraním na súčasnú slovenskú drámu a národnostné divadlá pôsobila od roku 1988 do roku 1996 v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave.

Od roku 1996 bola šéfredaktorkou odborného divadelného časopisu Divadlo v medzičase, spoluautorkou projektu Divadelné ocenenia sezóny Dosky a členkou umeleckého tímu medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.

Od januára 1999 pôsobila ako riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave a ako členka Rady slovenských inštitútov pri Ministerstve zahraničných vecí SR. Členkou redakčnej rady českého divadelného časopisu Svět a divadlo je od roku 2002, v roku 2003 bola autorkou časti divadlo projektu Národnej správy pre Radu Európy a od roku 2005 sa venuje scenáristickej spolupráci na televíznych reláciách Umenie

TASR, SITA

obsah | Slovenská republika