Hrušov medzi ocenenými Európskou cenou obnovy dediny 2004

Obec Hrušov z okresu Veľký Krtíš, víťaz slovenskej časti európskej súťaže obcí robí Slovensku dobré meno. Vo štvrtok preberú predstavitelia obce v Grossen Walsertal v Rakúsku jedno z ocenení medzinárodnej súťaže Európska cena obnovy dediny 2004.

V silnej konkurencii obcí z celej Európy, prevažne však z Nemecka a Rakúska, zanechali Hrušovčania veľmi dobrý dojem. Porota im udelila Európsku cenu obnovy dediny za zvláštne výsledky v jednotlivých alebo viacerých oblastiach. Porotcovia sa uzniesli na tomto verdikte: "Hrušov získava ocenenie preto, že za najťažších geografických a hospodárskych podmienok je na najlepšej ceste uchrániť si svoju identitu, vybudovať infraštruktúru, zlepšiť kvalitu života a vybudovať prijateľný turizmus pri uplatňovaní tradičných remesiel a kultúrnych aktivít. Pozoruhodná je aj integrácia Rómov v škole a spoločnosti, ako aj príkladná spolupráca so susednými obcami a združeniami."

Počas slávnostného vyhlásenia v Rakúsku porotcovia vyhlásia okrem hlavnej ceny, ktorú získala nemecká obec Ummendorf zo Sachsen-Anhalt aj ďalšie tri skupiny ocenených: Európske ceny obnovy dediny za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny v súlade s mottom súťaže "cestou k jedinečnosti", Európske ceny obnovy dediny za mimoriadne výsledky v jednotlivých alebo viacerých oblastiach rozvoja dediny a Pochvalné uznanie za mimoriadne výsledky.

(r)

obsah | Slovenská republika