Slovensko-kanadská biotechnológia vládne

Obrat vyše 75 miliónov Sk dosiahla vlani slovensko-kanadská genetická firma Insemas, s. r. o., Lučenec, ktroá vyše 10 rokov podniká na slovenskom genetickom trhu hovädzieho dobytka. Jej obrat sa tak medziročne zvýšil o vyše 5 miliónov Sk. Export sa na celkovom predaji v roku 2001 podieľal 10,3% a orpoti roku 2000 sa zvýšil trojnásobne. Spoločnosť Insemas splnila v minulom roku business plán najmä vďaka neustále sa zvyšujúcim vývozom inseminačných dávok do Nemecka, Českej republiky a Maďarska. V predaji inseminačných dávok sa opäť zvýšil podiel mliekových plemien na úkor mäsových. Hlavným plánovaným zámerom firmy na roky 2002 až 2005 v čase potencionálneho vstupu SR do EÚ je ovládnuť viac ako 40% trhu s inseminačnými dávkami na Slovensku.

V roku 1997 získala firma Insemas certifikát EÚ, ktorý ju oprávňuje vyrábať a obchodovať so svojimi produktami s členskými krajinami únie. Vlani ju ocenili ako najlepšieho predajcu Semexu Alliance, v strednej a východnej Európe. Insemas poskytuje služby prostredníctvom 19 distribučných závodov a stredísk na Slovensku (35% podiel na slovenskom trhu biologických služieb). Jej dcérska spoločnosť ET Servis Insemas, s. r. o., ponúka služby v oblasti biotechnológie - embryotransfer. CK Agritours Slovakia Insemas, s. r. o., ako divízia firmy Insemas zabezpečuje služby chovateľom, agrárnym i potravinárskym spoločnostiam a iným záujemcom o poznatky z poľnohospodárstva a pridružených odvetví . Je jediným zástupcom Slovenska v ATOI - Agricultural Tour Operators International.

TASR

obsah | Slovenská republika