Rekordne nízky počet potratov

Slovensko sa v posledných troch rokoch dostalo na úroveň európskych krajín s najnižším počtom interrupcií. Roku 2000 bol ich počet 16 579, čo je o 1562 interrupcií menej ako v roku 1999. Uvádza sa to v správe o plnení úloh Národného akčného plánu pre ženy v SR za rok 2000 v rezorte zdravotníctva. Zo správy, ktorú prezentovali na dvojdňovej medzinárodnej konferencii o reprodukčnom zdraví a reprodukčných právach, sa ďalej uvádza, že za rok 2000 bolo na území SR hlásených celkom 23 593 potratov.

Napriek odporúčaniam svetovej zdravotníckej organizácie zabezpečiť vykonanie potratu najšetrnejším spôsobom, znížila sa kvalita služieb reprodukčného zdravia najmä v zmysle dostupnosti výkonu bezpečnej interrupcie, konštatuje sa ďalej v správe. Nakoľko jedným z hlavných cieľov je aj eliminácia interrupcií ako nežiaduceho javu, je podľa správy Ministerstva zdravotníctva SR potrebné zvýšiť poplatok za ich vykonanie z 3000 korún na 5000 korún. Ďalšou cestou na dosiahnutie tohto cieľa je v spolupráci s Ministerstvom školstva SR zvýšiť kvalitu sexuálnej výchovy v mládeže.

Na Slovensku došlo v posledných rokoch k vzostupu počtu užívateliek moderných antikoncepčných metód. V súčasnosti užíva asi šesť percent žien hormonálnu antikoncepciu a sedem percent má zavedené vnútromaternicové teliesko. Aj tieto fakty nepochybne viedli k poklesu počtu interrupcií na Slovensku. Ak je národnou prioritou ďalšie znižovanie počtu potratov a ochrana reprodukčného zdravia, je žiadajúce, aby štát podporoval rast počtu užívateliek antikoncepcie.

TASR

obsah | Slovenská republika