Zastupiteľské úrady na internetu

Generálny konzulát Českej republiky v Košiciach spustil od 26. 2. 2002 prevádzku svojej internetovej stránky. Na webovej adrese www.mzv.cz/kosice je možné získať konzulárne informácie o dvojitom štátnom občianstve, vízach, zamestnaní či štúdiu v ČR, ako aj podrobnosti o požadovaných dokladoch a formulároch žiadostí.

Podobnú štruktúru informácií (s ohladom na Slovenskú republiku) môžu záujemci získať na nedávno zprevádzkovanej internetovej stránke Slovenského veľvyslanectva v ČR. Nájdete ju na adrese www.slovakemb.cz.

(r)

obsah | Slovenská republika