Deti Slovenska ocenili strieborným Zeleným jablkom

Toto prestížne ocenenie priviezli z Londýna reprezentanti Slovenskej agentúry životného prostredia - riaditeľka centra environmentálnej výchovy a propagácie Dagmar Rajčanová a vedúci projektu Tomáš Kizek.

Ceny udelili v troch kategóriách - medzinárodné projekty, obchod a priemysel a miestne samosprávy. Táto nezávislá environmentálna organizácia oceňuje najzaujímavejšie a najúspešnejšie domáce a zahraničné projekty organizácií a jednotlivcov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

V projekte Živá príroda, ktorý odborne a organizačne pripravila Slovenská agentúra životného prostredia, pracovalo viac ako 7-tisíc desať- až pätnásťročných slovenských detí v rokoch 2001 až 2003. Postupovali podľa presne určených metód a v teréne celkovo zaznamenali výskyt 15 617 živočíchov a 23 098 rastlín v 787 lokalitách Slovenska. Na základe vlastného inventarizačného prieskumu navrhovali a realizovali malé ekologické projekty.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika