Bratislavský seminár o jadrovej bezpečnosti

Seminár o riadení hodnotenia jadrovej bezpečnosti za účasti špecialistov 8 krajín strednej a východnej Európy (KSVE) sa dnes(12.11.2001) začal v Bratislave.

Ako TASR informoval hovorca Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR Mojmír Šeliga, 5-dňový seminár by mal prispieť k skorému vytvoreniu Centra pre jadrovú bezpečnosť v strednej a východnej Európe (CENS), ktoré by mohlo sídliť práve v Bratislave. Prednášateľmi na podujatí budú experti z USA, Francúzska, Ruskej federácie, Fínska, NSR a SR. Akciu zorganizoval ÚJD v spolupráci so švajčiarskym inšpektorátom jadrovej bezpečnosti, divíziou jadrovej bezpečnosti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a pracovnou skupinou pre vytvorenie CENS.

CENS bude slúžiť ako organizácia pre školenia a kurzy. Na koordináciu zriadenia centra bolo vytvorená riadiaca skupina, ktorá do septembra tohto roku prediskutovala jeho možné organizačné formy, štruktúru a funkcie, zhodnotila obchodný plán a pripravila pilotný projekt centra.

TASR

obsah | Slovenská republika