Objavili unikátnu jaskyňu v Belianskych Tatrách

Pravdepodobne jednu z najhlbších slovenských jaskýň objavili v Belianskych Tatrách členovia Jaskyniarskeho klubu Univerzity Komenského Igor Pap a Branislav Šmida.

Kým doteraz známa najhlbšia jaskyňa Starý hrad v Nízkych Tatrách siaha do hĺbky 497 metrov, Pap a Šmida predpokladajú, že ich objav je hlboký zhruba 600 metrov. Vchod do jaskyne, ktorú pomenovali Mesačný tieň, je totiž na vápencovom masíve 650 metrov nad prvými prameňmi.

"Jaskyňa je ľadovcového pôvodu. Vytvárala ju voda takej hĺbky, kým nenarazila na nepriepustné vrstvy, kde vznikajú pramene," povedal Pap. Vchod do jaskyne, ktorý sa skrýval v nenápadnej priehlbinke, objavili koncom júna. Doteraz majú 1700 metrov jaskynného systému zmapovaných a ďalších 1500 metrov preskúmaných bez zamerania do mapy. Objavené časti jaskyne siahajú do hĺbky 160 metrov.

"V týchto dňoch denne zameriavame v priemere 200 metrov," povedal Pap. Jaskyňa Mesačný tieň v masíve Javorinskej širokej medzi Javorovou a Bielovodskou dolinou je zaujímavá aj tým, že sa ju podarilo objaviť až po 40 rokoch jaskyniarskeho prieskumu.

(ab), NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika