Odborníci zhodnotia pokrok vo výskume nekrasových jaskyní

Medzinárodné sympózium o pseudokrase sa uskutoční po prvýkrát na Slovensku od 26. do 29. mája. Na stretnutie v známej rekreačnej oblasti pri vodnej nádrži Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota sa prihlásilo vyše 50 odborníkov z 10 krajín, ktorí zhodnotia najvýznamnejšie poznatky dosiahnuté vo výskume a ochrane nekrasových jaskýň.

Ako informoval Ľudovít Gaál zo Správy slovenských jaskýň, okrem prednášok a kultúrneho programu sú pripravené viaceré zaujímavé exkurzie. Okrem národnej prírodnej rezervácie Pohanský hrad v Cerovej vrchovine považovanej za modelové územie vzniku jaskýň svahovými pohybmi, kde sa nachádza aj najdlhšia pseudokrasová jaskyňa Slovenska s názvom Stĺpová (182 m), navštívia účastníci sympózia jaskyne vytvorené vyvetrávaním stromov v sopečných horninách stredného Slovenska. "Sú to malé, ale mimoriadne zaujímavé jaskyne, ktorých okolnosti vzniku boli ozrejmené len v posledných rokoch," uviedol Gaál.

Medzinárodné sympóziá o pseudokrase sa konajú spravidla každý druhý rok. Na organizácii slovenského podujatia sa spolu s Medzinárodnou speleologickou úniou podieľajú Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš a Slovenská speleologická spoločnosť. Pseudokrasy sú také výtvory v prírode, ktoré sa podobajú krasovým javom vo vápencoch alebo dolomitoch, ale vytvorili sa v iných horninách. Môžu sa v nich vyskytovať aj podzemné priestory, ktoré sa na rozdiel od krasových jaskýň nevytvárajú rozpúšťaním horniny, ale rôznymi svahovými pohybmi, sopečnou činnosťou, vyvetrávaním a podobne. Napriek tomu, že neobsahujú kvapľovú výzdobu, často sa v nich vyskytujú vzácne podzemné živočíchy, minerály či archeologické pamiatky. Niektoré obsahujú aj stálu alebo občasnú ľadovú výplň.

SME

obsah | Slovenská republika