Kanaďania hľadajú pri Kremnici a Poltári zlato

Cena zlata na svetových burzách v posledných mesiacoch opäť rástla. Zároveň s tým sa zvyšoval záujem zahraničných spoločností o ťažbu zlatonosných rúd na Slovensku.

Aktívne sú najmä kanadské firmy. Dve z nich, obe z Vancouvru, sa sústredili na perspektívne ložisko pri Kremnici a menej prebádané pri Poltári. Ide o lokalitu Cibuľová jama v chotári obce České Brezovo.

"Teraz tu nie sú, koncom roku odišli domov a vrátia sa až po roztopení snehu," informuje Ján Chrtiansky, predseda tamojšieho pozemkového spoločenstva. S kanadskou firmou Majestic Gold uzavrel vlani nájomnú zmluvu na štyri roky. Zahraniční zlatokopi si prenajali 100 hektárov lesného porastu, doviezli z Kanady vrtnú súpravu a pustili sa do práce. Podľa internetovej stránky firmy uskutočnili štyri prieskumné vrty do hĺbky sto metrov. Stovky vyťažených vzoriek v súčasnosti analyzujú laboratóriá vo Vancouvri. Kanaďanov viedol Slovák Bohumil Molak, ktorý kedysi emigroval do krajiny javorového listu a dnes je hlavným geológom spoločnosti Majestic Gold.

"Pred odchodom mi povedal len toľko, že je to nádejné," hovorí Chrtiansky. Vzápätí dodáva, že spoločenstvo zatiaľ z prenájmu nič nemá. Kanaďania sa len zaviazali vrátiť prenajaté pozemky do pôvodného stavu. Ťažbu zlata v dobývacom priestore pri Kremnici by chcela obnoviť firma Tournigan Gold. Vlani v júli odkúpila za 500-tisíc dolárov všetky akcie slovenskej spoločnosti Kremnica Gold od inej kanadskej firmy Argosy Mining. Naposledy sa tam ťažilo pred vyše 30 rokmi. Podlá výpočtov odborníkov z Argosy by južne od Kremnice mali byť zásoby vyše 15 miliónov ton rudy. Tá má obsahovať takmer 2 gramy zlata a 15 gramov striebra na každú tonu. Vzniká otázka, prečo si práve Kanaďania z Vancouvru predávajú akcie tej istej slovenskej firmy.

"Vo Vancouvri funguje jedna veľmi aktívna burza, určená pre takéto menšie ťažobné firmy, ktoré tam obchodujú so svojimi akciami," vysvetľuje riaditeľ Kremnica Gold Boris Bartalský. Len čo sa rozšíri informácia, že kdesi na Slovensku sa našlo nádejné ložisko vzácnych kovov, cena akcií príslušnej spoločnosti ide hore. Niekedy takéto "zaručené" správy nezodpovedajú skutočnosti, všetko je vyfabrikované, čo však neplatí o Kremnici.

"Už aj súčasné ceny zlata prajú obnove ťažby rudy z tohto ložiska, je však otázne, koľko sa bude musieť investovať do životného prostredia, napríklad do rekultivácie územia, " nahlas rozmýšľa Bartalský. Preto netrpezlivo čaká na závery analýz, ktoré pripravujú kanadskí experti.

VLADIMÍR JANCURA, PRAVDA

obsah | Slovenská republika