Karpatské pralesy mieria do svetového dedičstva

Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO presadzuje Slovensko svoje karpatské pralesy. Pôvodný projekt obsahujúci 20 výnimočných pralesných systémov sme však pred výročným rokovaním Výboru svetového dedičstva v Číne stiahli.

Experti ho totiž odporúčali rozšíriť na územie Ukrajiny a Poľska so sústredením na pralesy bukového pásma.

Slovenská nominácia obsahuje lokality, ako je Dobročský prales, Stužica, Vtáčnik, Klenovský Vepor, Kôprová dolina či Vihorlat. ‚‚Momentálne sa snažíme skontaktovať s poľskými a ukrajinskými partnermi. My projekt máme, oni nie. To znamená, že by bolo vcelku reálne poskytnutie nášho know-how,'' uviedol šéf sekcie environmentálnych koncepcií a práva ministerstva životného prostredia Jozef Klinda. Po doplnení projektu by nomináciu podávali dva, respektíve tri štáty. ‚‚Máme indíciu, že ak bude projekt takto doplnený a vyhovieme expertom, tak má nádej na úspech,'' dodal Klinda.

Slovensko nominovalo na zápis do Zoznamu svetového dedičstva aj súbor pôvodných lúčno-pasienkových lokalít. Tie v súčasnosti hodnotia medzinárodní experti. Minuloročnú nomináciu slovenskej Tokajskej oblasti sme museli pre nedostatočne spracovaný projekt stiahnuť.

V Zozname svetového dedičstva, ktorý obsahuje najvýznamnejšie historické, kultúrne a prírodné lokality, zatiaľ figuruje päť našich lokalít. Je to Banská Štiavnica, Spišský hrad, Vlkolínec, historické jadro Bardejova a jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, ku ktorým je priradená aj Dobšinská ľadová jaskyňa a Stratenská jaskyňa v Slovenskom raji.

NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika