Katsu: Slovensko je príkladom v reforme zdravotníctva

Slovenská reforma zdravotníctva je veľmi ambiciózna. Povedal to viceprezident Svetovej banky Shigeo Katsu pri príležitosti návštevy na Slovensku. Tiež sa mu páči, že reforma sa snaží budovať na zodpovednosti pacientov. Slovenské skúsenosti môžu byť tiež príkladom a inšpiráciou pre ďalšie krajiny.

"Prvým krokom bola stabilizácia výdavkov a príjmov, aby sa zabezpečilo trvalo udržateľné prostredie v systéme. V tomto roku by sa už bilancia v zdravotníctve mala vyrovnať," povedal Katsu. Zároveň spomenul schválenie reformných zákonov, ktoré udávajú, akým smerom sa zdravotná starostlivosť bude uberať ďalej. "Kladú dôraz na zodpovednosť účastníkov systému. Pritom musia zabezpečiť aj to, aby zraniteľné skupiny obyvateľstva dostali tú starostlivosť, ktorú potrebujú," zdôraznil Katsu.

Vzťah medzi Slovenskom a Svetovou bankou sa podľa Katsua neustále rozvíja a mení. "Skúsenosti Slovenska pri reformách môžu pomôcť ďalším krajinám," uzavrel Katsu.

Úver od Svetovej banky neznamená iba peniaze, ale aj poradenstvo expertov, povedal slovenský minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Minister je však nespokojný s tým, že kvôli meškaniu reformných zákonov ministerstvo financií skrátilo úver od Svetovej banky o 620 miliónov Sk.

"Slovensko aj vďaka reformám sa stáva z prijímateľa pomoci jej darcom. Naše skúsenosti totiž vytvárajú expertov, ktorí pod hlavičkou Svetovej banky dokážu odovzdávať skúsenosti v ďalších krajinách," doplnil Zajac.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika