Arcibiskup dal odvolať dekana

Akademický senát Rímskokatolíckej fakulty Univerzity Komenského včera odvolal dekana. Urobil to na žiadosť arcibiskupa Jána Sokola, ktorý tvrdí, že medzi dekanom a vedením kňazského seminára je škodlivé napätie.

Dekan Jozef Kutarňa o napätí nevie a požiadal senát, aby to vyšetril. Senát na čele s Gašparom Froncom namiesto toho hneď zvolal rokovanie o jeho odvolaní. "Nepozvali ma na rozhovor čestných chlapov, ale na morálnu popravu," hovorí Kutarňa. Podľa neho iba počúvli príkaz, čo pripomína 50. roky, keď "podľa takéhoto scenára predstavitelia vtedajšieho režimu posielali nevinných ľudí na šibenicu".

Kutarňu zvolil akademický senát fakulty za dekana v marci minulého roka, arcibiskup Sokol voľbu vetoval a požiadal o nové voľby. Tvrdí, že konal v súlade s kanonickým právom a štatútom rímskokatolíckej fakulty, podľa ktorého je biskup veľkým kancelárom fakulty.

Rektor Univerzity Komenského František Gahér, ktorý dekana vymenoval vlani v júli, Sokolove argumenty neuznáva. Senát univerzity vo svojom uznesení z júna 2004 označil štatút rímskokatolíckej fakulty za protizákonný s tým, že odporuje slovenskému aj kanonickému právu.

Prorektorka pre legislatívu Mária Ďuračinská tvrdí, že kanonické právo nedáva veľkému hospodárovi možnosť vetovať voľbu dekana fakulty a žiadať novú voľbu.

Na Ďuračinskej slová reagoval včera na pôde fakulty pomocný biskup Stanislav Zvolenský slovami: "Spochybňujete inštitúciu cirkvi." Tvrdí, že štatút schválila Kongregácia pre katolícku vieru v Ríme, a preto nemôže odporovať kanonickému právu.

Kutarňa už bol dekanom fakulty v rokoch 1995 až 2001 a vtedy vraj čistil fakultu od agentov ŠtB, z fakulty museli odísť piati. Kutarňa patrí medzi tajne vysvätených kňazov, v roku 1985 emigroval, lebo sa tu "nedalo dýchať, ŠtB ma príliš prenasledovala".

Kutarňovo odvolanie navrhol arcibiskup Sokol, ktorý je v registri ŠtB evidovaný ako jej agent. Akademický senát môže podľa zákona o vysokých školách navrhnúť odvolanie dekana vtedy, ak je odsúdený za trestný čin alebo hrubo porušuje pravidlá školy.

Veriaci, ktorí Kutarňu podporovali a informovali médiá o tom, čo sa včera malo stať, tvrdia, že ide o boj o moc. Kňazský seminár vedie Sokolovi lojálny človek.

Podľa kňaza Karola Moravčíka z teologického fóra je Kutarňa človekom na správnom mieste. Moravčík kritizuje vedenie katolíckej cirkvi, že nekomunikuje. "Ak chce mať cirkev dôležité miesto v spoločnosti, musí o vážnych veciach informovať verejnosť," povedal.

ANDREA HAJDÚCHOVÁ

obsah | Slovenská republika