Slovenskí komunisti myslia na emigráciu

Slovenskí komunisti sú pobúrení, že parlament schválil novelu Trestného zákona, ktorá umožní trestne postihovať tých, ktorí verejne prejavujú sympatie, schvaľujú alebo ospravedlňujú zločiny komunizmu. Páchateľ takýchto prejavov môže byť potrestaný odňatím slobody až do troch rokov väzenia. Komunisti sú rozhodnutí, ak by bola KSS zakázaná, alebo jej členovia trestne stíhaní, emigrovať do krajín Európskej únie a USA.

V sobotu zopár desiatok priaznivcov strany žiadalo počas návštevy predsedu Európskeho parlamentu Patricka Coxa v slovenskom parlamente zrušenie tejto novely. Komunisti využili jeho prítomnosť a odovzdali mu žiadosť, aby európsky parlament uvedenú normu posúdil. Komunisti považujú novelu za protiústavnú a v rozpore s Európskou chartou ľudských práv. Vyzvali prezidenta Rudolfa Schustera, aby uvedený zákon nepodpísal. Za protiústavnú ju považuje aj právnik Daniel Lipšic.

"Slovenská elita sa nevyrovnala so zločinmi komunizmu a trestnoprávne postihovať vyjadrenie názoru, čo ako neetického a nemorálneho, je protiústavné," myslí si Lipšic. Podľa neho by bolo veľmi zaujímavé rozhodnutie Ústavného súdu. "Štát tým, že trestne sankcionuje takéto názory, hovorí ľuďom, aké názory sú zlé a aké zlé názory môže trestnoprávne postihovať," povedal Lipšic.

(vv), PRAVDA

obsah | Slovenská republika