Komunisti sa ospravedlnili za príkoria

Lí1der KSS Jozef Ševc sa dnes ospravedlnil v mene svojej strany pred blížiacim sa 35. výročím vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie bývalého Československa v roku 1968 "všetkým, ktorým boli urobené príkoria". Zároveň ich vyzval "ku konštruktívnej spolupráci pre blaho Slovenskej republiky".

Ševc napriek tomu trvá na tom, že "vedenie štátu a strany" - vtedajšie politické špičky na čele s Alexandrom Dubčekom - v kritickej chvíli v lete 1968 zlyhali. Vývoj v krajine smerujúci k "pádu socializmu", ktorého budovanie si v tom čase podľa prieskumov želalo 93 percent spoločnosti, sa im podľa Ševca vymkol z rúk: "Na základe analýzy činnosti tzv. reformných síl možno konštatovať, že prevažnej väčšine predstaviteľov Pražskej jari nešlo iba o odstránenie chýb, ktoré sprevádzali budovanie socialistickej spoločnosti, ale o odstránenie socializmu ako spoločenského poriadku," vyhlásil dnes Ševc pred novinármi.

Práve príchod vojsk Varšavskej zmluvy tento proces zastavil, tvrdí Ševc. Pripúšťa pritom, že pred príchodom vojsk piatich socialistických štátov neboli vyčerpané všetky možnosti najmä na diplomatickej úrovni, ktoré by mohli tejto udalosti zabrániť. Poznamenal, že KSS je proti akýmkoľvek zásahom do zvrchovanosti a suverenity štátov, ale "situáciu nemožno hodnotiť s 35-ročným odstupom, keď zúrila v Európe studená vojna".

"Vedenie štátu a strany sa stalo iba nečinným pozorovateľom spoločenských pohybov a postupnej anarchie vo všetkých oblastiach života spoločnosti," tvrdí šéf slovenských komunistov. Dodal, že stanovisko KSS k tejto udalosti sa nemení. Bolo to krízové obdobie v strane a spoločnosti, uzavrel Ševc.

MARKIZA

obsah | Slovenská republika