Stála konferencia SR a zahraničných Slovákov v znamení nespokojnosti

Zahraniční Slováci nie sú spokojní s tým, ako sa o nich Slovensko stará. Svetové združenie Slovákov v zahraničí žiada prijatie zákona o štátnej starostlivosti Slovenska o krajanov, zriadenie samostatného úradu pre krajanskú oblasť a vyčlenenie samostatnej sumy v štátnom rozpočte na podporu krajanov vo svete. Potešil by ju i pamätník vysťahovalectva.

Kritika vlády zaznela aj na piatkovej Stálej konferencii Slovenskej republiky a zahraničných Slovákov 2003 v Bratislave. Krajania žiadali okrem iného aj satelitné vysielanie v slovenskom jazyku. Nepriamo kritizovali maďarský krajanský zákon za "exteritorialitu a diskrimináciu".

Rumunskí Slováci kritizovali ministerstvá kultúry a zahraničia, že neplatia už schválené projekty. Ministerstvo totiž platí projekty len pre rozvojové krajiny, medzi ktoré Rumunsko nepatrí. Šéfka sekcie ekonomiky na ministerstve kultúry Viera Šoltysová tvrdí, že vec sa čoskoro vyrieši.

"My sa už nebudeme obracať na slovenskú vládu, lebo sme boli zavádzaní," hovorí Ondrej Štefanko, predseda rumunského Demokratického zväzu Slovákov a Čechov. Neznamená to vraj, že nebudú vydávať knihy a časopisy, šíriť slovenskú kultúru a starať sa o slovenské školy. "Budeme, ale budeme to musieť riešiť sami." Slovenské školstvo v Rumunsku platí štát. Sú tam dve slovenské gymnáziá, sedem základných škôl a ďalšie školy od prvej do štvrtej triedy. Vydávanie učebníc pre základné školy zabezpečuje štát, ale pre gymnáziá už nie. "Využívame rumunské učebnice. Ešte aj učebnice slovenského jazyka vyrábame my," sťažuje sa Štefanko. V Maďarsku zase trápi Slovákov, že je pomaly viac učiteľov ako detí. Pedagogička Júlia Kucziková z Maďarska by privítala, keby sa našli peniaze na prežitie slovenských škôl. Ukrajinskí Slováci sa sťažujú najmä na vízovú povinnosť.

Premiér Mikuláš Dzurinda ocenil význam spolupráce medzi Slovenskom a Slovákmi v zahraničí. Za dôležitý označil kontakt krajanov s materskou krajinou. Vo svete žije podľa odhadov takmer 1,3 milióna osôb slovenského pôvodu. Oproti roku 1991 je to asi o 1,4 milióna menej.

Približný počet Slovákov v zahraničí

Maďarsko - 17 693
Česko - 183 749
Poľsko - 20 000
Ukrajina - 17 000
Rakúsko - 3 343
Rumunsko - 17 199
Srbsko a Čierna Hora - 59 021
Chorvátsko - 4 712
Slovinsko - 100
USA - 821 325
Austrália - 12 000
Argentína - 30 000
Brazília - 2 000
Bulharsko - 50
Francúzsko - 10 000
Izrael - 1 000
Kanada - 50 860
Nemecko - 20 000
Veľká Británia - 1 000
Venezuela - 50
TOMÁŠ SZMRECSÁNYI

obsah | Slovenská republika