Slovensko v boji proti terorizmu bude témou bratislavskej konferencie

Slovensko v boji proti terorizmu bude témou konferencie, ktorá sa za účasti ministra obrany Juraja Lišku uskutoční v utorok v Bratislave.

Odborníci na terorizmus budú na podujatí diskutovať o politike boja proti terorizmu vo vybraných štátoch, ako sú USA a Veľká Británia, či o postoji k tomuto fenoménu v Rusku a Strednej Ázii. Zástupcovia politických strán sa budú venovať otázke boja proti terorizmu doma a v zahraničí.

Konferencia sa začne v hoteli Tatra o 9.00 h. Organizuje ju Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Nadáciou Demokracia a Hanns Seidel Stiftung.

SME

obsah | Slovenská republika