Koniec dropov na Slovensku

Poľnohospodárske družstvo Dunaj pooralo pôdu, kde hniezdi drop fúzatý. Urobili to aj napriek tomu, že táto pôda je navrhnutá na chránené vtáčie územie a Štátna ochrana prírody získala z EÚ na záchranu dropa 80 miliónov Sk. Situácia je o to vážnejšia, že v strede chráneného územia by malo vyrásť golfové ihrisko.

Na chránenom území sa zdržovalo do dvesto jedincov. "Je to jeden z najväčších škandálov ochrany prírody na Slovensku! EÚ na ochranu dropa fúzatého vynaložila vyše 400 miliónov korún," povedal Tomáš Blaškovič zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva. Slovensku nielenže hrozí, že bude musieť vrátiť

naspäť 80 miliónov korún, ktoré získalo na ochranu dropov, ale Európska komisia môže našej krajine uložiť aj sankcie. Podľa Blaškoviča dropy na Slovensku v ďalších rokoch zrejme nebudú hniezdiť a prezimujú v Maďarsku.

Poľnohospodárske družstvo Dunaj podalo takéto písomné stanovisko: "Platnosť zmluvy o prenechaní nehnuteľnosti na dočasné užívanie sa skončilo 3. augusta 2005. Nie sme si vedomí porušenia akéhokoľvek zmluvného vzťahu so Štátnou ochranou prírody SR," povedala štatutárna zástupkyňa Mária Kausichová, ktorá sa nechcela vyjadriť, čo mienia robiť na pooranej ploche. Podľa informácií ochranárov tam má vyrásť golfové ihrisko.

NOVÝ ČAS

obsah | Slovenská republika