Kardinál Korec odovzdal svojmu nástupcovi evanjelium, prsteň, mitru a berlu

Úlohou biskupa je predovšetkým hlásať svetu nádej hlásaním evanjelia. Biskup má byť pre veriacich i pre svet mocnou oporou viery a dôstojného života, uviedol dnes počas slávnostnej vysviacky nového nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka jeho predchodca vo funkcii Ján Chryzostom Korec.

Nový diecézny biskup chce podľa vlastných slov nadviazať na prácu kardinála Korca, ktorého si váži pre to, čo urobil pre veriacich na Slovensku najmä v časoch komunistického režimu.

Doterajší biskup Ján Chryzostom Korec v katedrálnom chráme svätého Emeráma Bazilike Minor na Nitrianskom hrade odovzdal svojmu nástupcovi evanjelium, prsteň, mitru a berlu. "Prijmi evanjelium a hlásaj božie slovo so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Prijmi prsteň, znak vernosti a ozdobený neporušenou vierou bezúhonne chráň božiu snúbenicu, svätú cirkev. Prijmi mitru a nech žiari v tebe lesk svätosti. Prijmi berlu, znak pastierskej služby a dozeraj na celé stádo, v ktorom ťa Duch svätý ustanovil za biskupa, aby si riadil božiu cirkev," uviedol kardinál Korec. Podľa nového biskupa Judáka biskupská berla nie je znak moci či panovania nad inými, ale predovšetkým je to služba.

Na slávnostnej vysviacke Viliama Judáka sa dnes v Nitre zúčastnilo vyše 200 kňazov, rehoľníci a rehoľníčky, veriaci a predstavitelia politického a spoločenského života. Posledná vysviacka nitrianskeho diecézneho biskupa sa uskutočnila pred 32 rokmi v roku 1973. V priebehu dejín bolo na čele nitrianskej diecézy vyše 80 známych biskupov.

SME

obsah | Slovenská republika